77108011_3114630988554006_2598118394154713088_n
AFS i nyhetsbildet

Kjenn ditt mål!

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål, som med sine 169 delmål, utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ungdom nevnes bare fem…