LM18
Læring og kurs

Landsmøtet utsettes

På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å utsette landsmøtet til høsten. Det betyr at alle saker, slik som valg, strategi, årsberetning m.m, som skulle vært behandlet på landsmøtet utsettes.…