En AFS-opplevelse bidrar til at du tenker nytt og mer åpent rundt muligheter i livet, slår ny studie fast. AFS Intercultural Programs lanserte nylig en rapport basert på en studie hvor 10.500 tidligere AFS-deltakere fra over 80 land har blitt spurt om hva slags påvirkning AFS-opplevelsen hadde på deres liv.

Gjennom tidligere studier har vi vist langtidseffektene av å reise på utveksling med AFS. Blant disse var  mer åpenhet for nye erfaringer, økt interkulturell sensitivitet, bedre ferdigheter innen problemløsning og økt beslutningsevne. Med denne nye studien ønsket vi å se nærmere på hva alle verdens AFS alumni har til felles når det kommer til deres liv og karriere i etterkant av AFS-opplevelsen.

Noen av hovedfunnene

  1. 87% av våre alumni mener AFS-programmet hjalp dem til å bli global medborgere. I tillegg mener 88% at det å reise på utveksling hjalp dem med å knytte bånd og bli kjent med mennesker med andre kulturelle bakgrunner i etterkant av utvekslingsåret. 83% mener også at det å reise på utveksling ga de motivasjon til å lære mer om utfordringer i verden. 
  2. AFS-alumni ønsker å involvere seg frivillig i etterkant av utvekslingsåret. 60% svarer at de engasjerer seg frivillig for enten AFS eller en annen organisasjon. Engasjementet er som regel knyttet til ungdom, kultur, sport, utdanning eller menigheter. 
  3. AFS har hjulpet deltakerne i å jobbe i internasjonale miljøer. 90% av de som svarte sier at utvekslingsprogrammet har hjulpet dem i å bedre forstå og kommunisere med mennesker med andre kulturelle bakgrunner. Videre sier 84% at AFS har gitt dem ferdigheter som er nødvendig for å jobbe i et mangfoldig arbeidsmiljø.  
  4. AFS alumni gjør det bra i arbeidslivet. Tidligere utvekslingselever gjør det bra i arbeidslivet, og undersøkelsen viser at 79% av de under 40 år har allerede fått opprykk på sine arbeidsplasser.

Les hele rapporten her