Elever som kommer 17. august

Elever som er her nå

I august i fjor kom 130 elever fra hele verden til Norge. Vi søker per i dag ikke etter noen nye vertsfamilier for elevene som allerede er her.

Praktikanter på AFS-kontoret

Til enhver tid har vi praktikanter fra ulike land i Europa, som jobber på AFS-kontoret i 12 måneder. For å lære norsk og få innsikt i norsk kultur, ønsker de å bo hos en vertsfamilie. Å være vertsfamilie for en praktikant krever lite, samtidig som dere blir kjent med en annen kultur.

Informasjon om praktikanter som begynner på AFS-kontoret i august kommer!