Hva vi gjør

Utdanne og engasjere globale medborgere

AFS forbereder og engasjerer fremtidige ledere, globale medborgere og endringsaktører. Med interkulturelle ferdigheter som er helt avgjørende i det 21. århundre, kan de engasjere, lede og samarbeide effektivt i ulike kulturelle sammenhenger. Utvekslingsprogrammene våre støttes av interkulturelle læringsreiser basert på forskning, og tilrettelegges av frivillige og ansatte i AFS.

AFS sine utvekslingsprogrammer  

Fra skoleår i utlandet til språkreisene våre, er vi en pioner på interkulturell læring.

Vertsfamilieprogram 

Å ta imot en utvekslingslev gjennom AFS, er en givende og meningsfull opplevelse for hele familien – ved å dele kulturer og tradisjoner, og få nye perspektiver.

Muligheter for frivillige 

Lokale AFS-frivillige er drivkraften bak alle AFS-programmer. De frivillige er aktive på alle nivåer, og gjør alt fra å følge opp utvekslingselever og vertsfamilier, delta i styrer og utvikling av organisasjonen, til å jobbe med interkulturell læring på lokale skoler og i lokalsamfunnet.

Interkulturell læring og globalt medborgerskap 

Vi gir folk i alle aldre og med ulik bakgrunn mulighet til å utvikle ferdigheter innen ledelse, problemløsning, språk og interkulturell forståelse. Disse er alle ferdigheter som er viktig for å lykkes i en global økonomi, og utgjøre en positiv forskjell i verden.

Programmer

Antall organisasjoner

Deltakere
Frivillige

Hva vi tror på

Ved å linke vår filosofi om å «lære å leve sammen» med de globale utfordringene vi står overfor, fremmer AFS interkulturell forståelse som et kraftig og effektivt verktøy i arbeidet med å bygge en mer rettferdig og fredelig verden. AFS’ globale fellesskap omfavner forskjeller, og vi tror at den verden vi lever i står sterkere og er mer interessant på grunn av dem.

Vår formålsparagraf

AFS Norge er en internasjonalt rettet, ideell, frivillig medlemsorganisasjon som skaper interkulturelle læringsmuligheter for å hjelpe mennesker å utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden.

Våre verdier 

AFS gir folk nødvendige ferdigheter for å kunne opptre som ansvarlige, globale medborgere som arbeider for fred og forståelse i en mangfoldig verden. Vi erkjenner at fred er et dynamisk konsept, truet av urettferdighet, forskjellsbehandling, og intoleranse.

AFS ønsker å bekrefte troen på verdi og verdighet for ethvert menneske, alle nasjoner og kulturer. Vi oppfordrer til respekt for menneskerettighetene og grunnleggende frihet, uten hensyn til etnisitet, rase, kjønn, språk, religion eller sosial status.

AFS’ virksomhet er basert på våre kjerneverdier – verdighet, respekt for ulikheter, harmoni, forståelse og toleranse.

Hvordan vi utgjør en forskjell

Å bo, gå på skole og jobbe som frivillig over landegrenser og i flerkulturelle samfunn forvandler liv, skaper globale medborgere og utdanner endringsaktører. Det er dette vi kaller "AFS-effekten!" Vårt globale samfunn er:
ISL – Giulia Bertolazzi

Fullt av muligheter: På ulike stadier av spennende, inter-kulturelle reiser, enten man bor, er frivillig, jobber eller samarbeider med mennesker over hele verden.

Vol – to create change13

For alle generasjoner: Et globalt felleskap av elever, unge voksne, frivillige, familier, lærere, tidligere AFSere og ansatte som jobber sammen

 

1-qabpQKyiM01aB-IysH1oLQ

Inkluderende: Et innbydende, støttende nettverk av trygge, åpne AFSere, som bygger broer på tvers av kulturer.

Vol – to create change33

Overalt: Vi utgjør en forskjell i lokalsamfunn, på tvers av bransjer, og i front mot internasjonal og sosial urettferdighet.

På dagsorden: utdanning av globale medborgere

AFS er et inkluderende fellesskap av globale medborgere, som jobber for å hjelpe verden å lære å leve sammen.

Hva er utdanning av globale medborgere?

Globalt medborgerskap er en transformerende, livslang beskjeftigelse som involverer både formell læring og praktisk erfaring. Vårt fokus på globalt medborgerskap hjelper folk i alle aldre til å:

  • Respektere forskjeller, uansett om det gjelder kultur, kjønn, tro eller andre spørsmål
  • Bli mer bevisste på at det finnes en verden utover vår egen
  • Forstå vårt ansvar som medlemmer av et globalt fellesskap av mennesker
  • Omfavne våre roller i å ta vare på planeten og skape en bærekraftig framtid
  • Være bevisste på at våre lokale handlinger påvirker verden som helhet
Lær mer om #AFSeffect for globale medborgere

AFS' samarbeidspartnere og medlemskap

AFS og UNESCO

AFS er stolt av å ha inngått partnerskap med «konsulterende status» med FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).  Dette partnerskapet gir begge organisasjonene mulighet til å samarbeide i initiativer av felles interesse, for gode formål.

AFS jobber tett sammen med skoler, universiteter, myndigheter, fredsorganisasjoner, humanitære- og andre frivillige organisasjoner om spørsmål som gjenspeiler vårt formål. 

Vår historie

AFS Intercultural Programs begynte som American Ambulance Field Service, et frivillig ambulansekorps opprettet i april 1915 av A. Piatt Andrew. Se hvordan AFS ble forvandlet fra en humanitær hjelporganisasjon i krigstid til en banebrytende internasjonal frivillig organisasjon, med fokus på utveksling og interkulturell læring, i vår tidslinje!

Se vår tidslinje