AFS Norge Internasjonal Utveksling er en ideell, frivillig organisasjon som tilbyr interkulturell læring og global kompetanse gjennom utveksling, kurs og undervisningsopplegg. I 70 år har våre frivillige lagt til rette for at mennesker skal få utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. AFS er verdens eldste utvekslingsorganisasjon, og har ingen religiøs eller partipolitisk tilknytning. Organisasjonen tilbyr ulike utvekslingsprogrammer i 100 land verden over, tilrettelagt av AFS-nettverkets 60 partnerland.

AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING SØKER EKSTRAHJELP

3 Vikariater i 20% hver frem til 31. desember 2018

Søknadsfrist: snarest

Tiltredelse: snarest

Det er totalt tre stillinger i 20% hver. Stillingene er vikariater innen markedsføring, kommunikasjon og rekruttering. Det er ulike arbeidsoppgaver for de ulike stillingene, så presiser gjerne i søknad hva du ønsker å jobbe med. Alle tre stillingene handler hovedsakelig om å rekruttere deltakere til våre programmer.

Abeidsoppgaver:

 1. En vikar skal følge opp søkere og interesserte. Hovedsakelig på telefon. Arbeidet foregår på ettermiddag/kveld
 2. En vikar skal jobbe med våre ambassadører. Det omfatter oppfølgning, støtte og tilrettelegging. Arbeidet foregår på ettermiddag/kveld
 3. En vikar skal jobbe med informasjonsmøter og skolebesøk. Det omfatter tilrettelegging, slik som booke lokaler og oppfølgning av frivillige som holder møtene. Arbeidet foregår på dag/ettermiddag

Kvalifikasjoner:

Stillingen innebærer direkte kontakt med søkere og frivillige. Dette krever gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging med denne målgruppen

Videre ønsker vi at du har:

 • Erfaring fra AFS Norge internasjonal utveksling
 • God forståelse for de ovennevnte målgruppene
 • Har gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

AFS Norge er en arbeidsplass hvor man løser mange, varierte, og til tider kompliserte oppgaver, gjerne på kort tid. Dette betyr enkelte perioder med høyt tempo og krever at du:

 • Er rolig og trygg i krevende situasjoner/samtaler.
 • Har stor arbeidskapasitet og er fleksibel.
 • Jobber effektivt og strukturert og har evne til å prioritere og ta initiativ.
 • Har forståelse for kulturelle forskjeller.
 • Er utadvendt og har gode samarbeidsevner og godt humør.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø.
 • Verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk.

Tiltredelse snarest.

Arbeidet utføres på vårt kontor på Carl Berner i Oslo som er organisasjonens sekretariat. Det er en flat struktur der 13 ansatte og 4 praktikanter samarbeider tett om de ulike oppgavene. Arbeidets mengde vil variere i løpet av året, og vil i perioder kreve stor arbeidskapasitet. Det må tidvis påregnes å jobbe kvelder og helger.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til generalsekretær Jonas Ørnes Andersen på 22 31 79 00 eller [email protected]

Skriftlig søknad og CV sendes snarest til generalsekretær Jonas Ørnes Andersen på [email protected] Merk emnet med «Søknad rekruttering».

Intervju vil finne sted fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.