AFS Norge Internasjonal Utveksling er del av et verdensomspennende nettverk av AFS
partnerorganisasjoner som jobber sammen for å fremme global utdanning og utvikle meningsfulle samarbeid på tvers av kulturer. AFS Norge er en ideell, frivillig organisasjon som jobber for å øke nordmenns globale kompetanse ved å tilby ulike interkulturelle læringsmuligheter til individer, familier, skoler og lokalsamfunn. Disse inkluderer utvekslingsprogrammer i over 60 land, muligheter for å være vertskap for en utenlandsk AFS-elev, kurs og workshoper for frivillige, lærere, skoler og bedrifter. I Norge jobber mer enn 400 frivillige med å nå dette målet. For mer informasjon om AFS, se www.afs.no/om-afs.

Innledning

Har du lyst til å jobbe med internasjonale utvekslingsprogrammer i en ideell, frivillig organisasjon? Hos AFS Norge blir du del av et verdensomspennende nettverk av AFS partnerorganisasjoner som jobber sammen for å fremme interkulturelle læringsmuligheter som bidrar til at mennesker utvikler kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. 

Vi har nå ledig et engasjement som programkoordinator-rekruttering!

 • Varighet: Fra 15. august 2022 til 15. mars 2023, eller etter avtale. 
 • Stillingsprosent: 100 % 
 • Arbeidssted: Tøyen i Oslo/noe hjemmekontor
 • Søknadsfrist: Snarest. Aktuelle kandidater innkalles fortløpende.

Stillingsinnhold

Programkoordinator-rekruttering skal bidra til at AFS Norge opprettholder god kvalitet på sine tjenester og når sine planlagte strategiske mål innen gitte tidsfrister. Stillingen har ansvar for kundereisen i AFS’ søknadsprosess gjennom følgende hovedoppgaver:

 • Planlegge og koordinere sende- og vertsfamilierekruttering, samt rekruttering av frivillige.
 • Markedsføre AFS Norges programmer
 • Besvare kundehenvendelser
 • Oppfølging av potensielle og nye deltakere, og sikre at de får nødvendige og oppdaterte dokumenter for å gjennomføre søknadsprosessen
 • Holde informasjonsmøter og webinarer ved behov.
 • Ansvar for sosiale medier
 • Sikre gode relasjoner til videregående skoler og ungdomsskoler.

Programkoordinator – rekruttering bistår også med andre oppgaver i organisasjonen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført bachelorgrad.
 • Helst noe arbeidserfaring med adminiastrasjonsarbeid/kontorarbeid.
 • Erfaring med kundeveiledning.
 • Erfaring med sosiale medier.
 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
 • Gjerne erfaring med grafisk design.
 • Erfaring fra arbeid i AFS eller andre frivillige organisasjoner er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, positiv, sosial, en sterk kommunikator som er god til å skape relasjoner.
 • Du er god til å prioritere, har god tidsstyring og respekterer tidsfrister, du jobber målrettet og effektivt.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert, tar selvstendige avgjørelser og involverer samtidig relevante kolleger i prosessen. 
 • Du er nøyaktig, strukturert og detaljorientert, har gode strategiske evner og er god til å håndtere store arbeidsmengder.
 • Du er proaktiv og med høy gjennomføringsevne.
 • Du er lojal mot organisasjonens visjon og mål.

Vi tilbyr

 • Hyggelige lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo.
 • Lønn etter statens satser.
 • Et dynamisk, utviklende og trivelig arbeidsmiljø.
 • Erfaring fra verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk.

Arbeidet utføres hovedsakelig på vårt kontor på Tøyen i Oslo, som er organisasjonens sekretariat bestående av 5 ansatte. Det kan legges til rette for noe hjemmekontor. Det må tidvis påregnes å jobbe noe kvelder og helger. 

Ved spørsmål om stillingen kan generalsekretær Julie Hart kontaktes på e-post [email protected] eller telefon 48517323. Skriftlig søknad vedlagt CV sendes til [email protected] Merk Søknaden med «Programkoordinator-rekruttering». Aktuelle kandidater innkalles til intervju fortløpende.