AFS Norge Internasjonal Utveksling er del av et verdensomspennende nettverk av AFS partner organisasjoner som jobber sammen for å fremme global utdanning og utvikle meningsfulle samarbeid på tvers av kulturer. AFS Norge er en ideell, frivillig organisasjon som jobber for å øke nordmenns globale kompetanse ved å tilby ulike interkulturelle læringsmuligheter til individer, familier, skoler og lokalsamfunn. Disse inkluderer: utvekslingsprogrammer i over 60 land, muligheter for å være vertskap for en utenlandsk AFS-elev, kurs og workshoper for frivillige, lærere, skoler og bedrifter. I Norge jobber mer enn 400 frivillige med å nå dette målet. For mer informasjon om AFS, se www.afs.no/om-afs.

Arbeidet skjer i samarbeid med våre frivillige og våre internasjonale partnerorganisasjoner.

AFS Norge søker ny programmedarbeider med fokus på søknadsbehandling og deltakerstøtte

Midlertidig 50% stilling i 12 mnd med mulighet for forlengelse og mulighet for økt stillingsprosent utover høsten

Ønsker du å arbeide med utveksling, mennesker og interkulturell læring? Har du lyst til å arbeide i et spennende verdibasert miljø med sterke internasjonale bånd og stolte tradisjoner? Er du utadvendt, empatisk og har erfaring fra organisasjonsarbeid? 

AFS er verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon. AFS er en ideell, frivillig organisasjon uten religiøs eller politisk tilknytning. Organisasjonens formål er å fremme toleranse og økt forståelse mellom ulike kulturer gjennom interkulturell læring og utveksling. AFS Norge utveksler årlig rundt 350 ungdommer med rundt 30 land.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som programmedarbeider inngår i programavdelingen som har ansvar for søknadsbehandling, oppfølging og rådgiving av om lag 40 utvekslingselever til Norge og 60 utreisende utvekslingselever fra Norge hvert år. Programmedarbeider har det overordna ansvaret for sende- og vertsprogrammet. 

Arbeidet omfatter blant annet:

 • Søknadsbehandling på søknader fra elever som vil komme til Norge (vertssiden), for norske elever som vil dra på utveksling (sendesiden på høst/vinter) samt vertselevesøknader (våren) og vertsfamiliesøknader (vår og sommer). 
 • Kommunikasjon med partnerland
 • Følge opp vertsfamilier i søknadsprosessen
 • Forberedelse av vertselever og vertsfamilier fram mot ankomst
 • Deltakerstøtte under utvekslingsåret
 • Bistå med reise og logistikk.

I perioder jobber programmedarbeider også tett med koordinator for rekruttering og uttak.

Arbeidet skjer i samarbeid med våre internasjonale partnerorganisasjoner og frivillige i AFS Norge

Kvalifikasjoner:

Stillingen innebærer direkte kontakt med våre vertsfamilier, sendeelever, sendefamilier, partnerland, skoler og frivillige. Dette krever gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging. Videre ønsker vi at du har:

 • Minimum utdannelse på bachelornivå, eller relevant erfaring
 • Erfaring fra kundebehandling er en fordel.
 • Gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig, samt kjennskap til ulike IT-verktøy
 • Gjerne kjennskap til – og erfaring fra – arbeid i AFS eller andre frivillige organisasjoner.

Personlige egenskaper:

AFS Norge er en arbeidsplass hvor man løser mange, varierte, og til tider kompliserte oppgaver, gjerne på kort tid. Dette betyr enkelte perioder med høyt tempo og da er det en fordel at du:

 • Er rolig, trygg og kan prioritere og ta initiativ under tidvis høyt arbeidspress
 • Er ansvarlig, systematisk, strukturert, lærevillig og fleksibel
 • Har forståelse for kulturelle forskjeller og erfaring fra arbeid med tverrkulturell kommunikasjon og/eller i et internasjonalt miljø
 • Er utadvendt og har gode samarbeidsevner og godt humør

Vi tilbyr:

 • Lønn etter statens satser i et kreativt og trivelig arbeidsmiljø
 • Verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk
 • Gode pensjons– og forsikringsordninger

Tiltredelse snarest og intervju blir tatt fortløpende. 

Vi arbeider foreløpig på hjemmekontor, men sekretariatet planlegger felleskontor i slutten av 2021 i Oslo. Det er en flat struktur der 4 ansatte samarbeider tett om de ulike oppgavene. Arbeidets mengde varierer i løpet av året og vil i perioder kreve at man har stor arbeidskapasitet på sommeren, tidvis også kvelder og helger.

Stillingen rapporterer til Programansvarlig. Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Gudrun Eythorsdottir, [email protected]

Søknad vedlagt CV, attester og referanser sendes innen 1. juli 2021 til [email protected]

Merk: «Søknad Programmedarbeider.»  Intervju vil finne sted fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.