Med dette kaller vi inn til Landsmøte i AFS Norge Internasjonal Utveksling

Landsmøtet 2020 vil finne sted på Thon Hotell Linne, i Oslo fra 20. – 22. mars. Landsmøtet er AFS Norges høyeste organ. Her behandles saker som valg av styre, strategi, årsmelding, regnskap og budsjett. Alle medlemmer av organisasjonen kan delta, men det er kun to delegater fra hvert lokallag som har stemmerett. 

På landsmøtet kan alle våre medlemmer sende inn forslag til saker eller resolusjoner de ønsker behandlet. I følge vedtektene må dette være styret i hende senest åtte uker før landsmøte. Det betyr at det må sendes til styret innen 25. januar 2020. Saker sendes til: [email protected] 

Hvert lokallag kan sende to delegater. Delegater på landsmøtet har tale, forslag og stemmerett. Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å stille som observatører med tale- og forslagsrett. Bor du utenfor et lokallag, eller er usikker på hvem din lokallagsleder er, kontakt sekretariatet. AFS Norge dekker reise, kost og losji for to delegater fra hvert lokallag. AFS Norge dekker ikke kostnader for observatører, med mindre særskilte grunner foreligger. 

Registreringsskjema sendes ut sammen med sakspapirene den 17. februar 2020.  Styret gjør alle medlemmer oppmerksom på at sakspapirene kommer to dager etter fristen, ettersom styret bruker helgen på å fatte nødvendig vedtak og ferdigstille sakspapirene. 

Skulle det være noen spørsmål, kan det rettes til [email protected] på e-post.

Se ellers AFS Norges vedtekter for mer informasjon om landsmøte

Vel møtt til landsmøtet!