I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål, som med sine 169 delmål, utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ungdom nevnes bare fem ganger i målene, og faller ofte mellom to stoler. For mange unge oppleves bærekraftsmålene som litt ulne og ukjente. Samtidig er det vi som er voksne i 2030, og sitter på kunnskap som er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

Det siste halvåret har en av våre egne AFSere Kyrre (Canada 2012-13) vært med i en arbeidsgruppe for LNU som har jobbet for å lansere en kampanje for å gjøre norsk barne- og ungdomsfrivillighet mer bærekraftig. Han har skrevet litt om hva han har jobbet med under; 

Det er nå gått hele seks år siden jeg kom hjem til Norge. AFS-året mitt som var fullt av oppturer og nedturer som alle andres, men jeg har ikke angret et sekund på at jeg dro ut. Det var starten på et eventyr som har tatt meg til fire nye land, lært meg tre nye språk, mange år som frivillig i lokallaget og til og med jobb for AFS!

LNU er AFS sin paraplyorganisasjon i Norge, og jobber for å fremme interessene for norske barne- og ungdomsorganisasjoner overfor politikerne. Det er lettere å
få politisk gjennomslag når man har 97 andre organisasjoner på laget! I arbeidsgruppa utviklet vi kampen Kjenn ditt mål! Den handler om å gjøre medlemmer av LNU mer
bevisst på hvordan organisasjoner som AFS kan gjøre sin del i nå FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er 17 tematiske mål med 169 delmål som alle land i verden må gjøre sitt for å nå på hjemmebane. Les mer om bærekraftsmålene her.

Bærekraftsmål nummer 4 handler om utdanning for alle, med delmål 4.7 som handler om noe AFSere eksperter på: Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

Som en del av AFS – vertsfamilie, utvekslingselev eller frivillig – tar du indirekte del i å nå et av målene, selv om du kanskje ikke vet det selv! Som AFSer bidrar du til en skape en mer fredelig verden.