Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: Trondheimsveien 135, 0570 OSLO

Besøksadresse: Inngang fra Sinsenveien (se kart)

Telefon:  +47 22 31 79 00

E-post: [email protected]

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på AFS sine programmer skal få en best mulig opplevelse. 

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret  er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i på sikt.

Informasjon om AFS Norges styre

Ingun Raastad

Styreleder

Bosted: Åsgreina
Valgt for perioden 2016 – 2018

Gunnar Fiksdal

Styremedlem, nestleder

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2016 – 2018

Eva Ljosland

Styremedlem

Bosted: Kolsås
Valgt for perioden 2016 – 2018

Sigrid Bøckman

Styremedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2016 – 2018

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Bosted: Molde
Valgt for perioden 2016 – 2018

Peter Quarcoo

Styremedlem

Bosted: Bergen
Valgt for perioden 2017 – 2019

Hanne Liv Østtveit-Moe

Styremedlem

Bosted: Ås
Valgt for perioden 2017 – 2019

Emanuele Sigismondi

Varamedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2017 – 2019

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd. 

Jonas Andersen

Generalsekretær

Ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Kontaktperson i forhold til styret, AFS-partnere, offentlige myndigheter, andre organisasjoner og private. Hovedkontakt i forhold til økonomiske spørsmål.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 15

Siri Bolstad

Siri (BW R)

 Programsjef

Hovedansvar for den daglige programdriften, inkludert oppfølging og rådgivning samt rekruttering og uttak. Kontaktperson for SIU (senter for internasjonalisering av utdanning).

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 18

Hilde Hustad

Hilde
Kommunikasjons- og markedssjef

Hovedansvar for kommunikasjon og marked i AFS Norge. Pressekontakt.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 16

Azita Radpey

Frivilligkoordinator

Har ansvaret for oppfølgning og utvikling av organisasjonens lokallag og frivillige, samt kurs og opplæringsprogrammet for frivillige.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 22

Bjørn Erik Løken

Bjørn-Erik (BW R)
Programkoordinator – oppfølging og rådgivning

Hovedansvar for oppfølging av AFSere og vertsfamilier i Norge, samt norske AFSere som er på utveksling.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 28

Eline Teige

Eline BW

Programmedarbeider – oppfølging og rådgivning

Ansvar for orienteringer og leire for deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer og reisetillatelser. Jobber også med oppfølging av AFSere, sende- og vertsfamilier.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 20

Andrea Tharaldsen

Programmedarbeider – oppfølging og rådgivning

Oppfølging av AFSere og vertsfamilier i Norge, samt norske AFSere som er på utveksling.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 17

Frauke Heivand

Frauke (BW R)
Programkoordinator – rekruttering og uttak vertsside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av vertselever og vertsfamilier på AFS sine utvekslingsprogrammer. Jobber også med vertsfamilierekruttering.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 11

Gudrun Eythorsdottir

Programkoordinator – rekruttering og uttak sendeside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 24

Silje B. Rødal

Rekrutterings- og markedsmedarbeider

Jobber med rekruttering og skolerelasjoner.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 27

Eivind Tveter

Eivind (BW R)
Koordinator for reise og logistikk

Ansvar for alle reiser og visum/oppholdstillatelser på sende- og vertssiden, samt reiser for styret og administrasjonen.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 21

Marit Grønskei

Generalsekretær

I permisjon fra 20. november 2017.

Erika Wollner

Koordinator for interkulturell læring

Har ansvaret for oppfølgning og utvikling av interkulturell læring i organisasjonen, jobber også med lokallag og frivillige, samt kurs og opplæring.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 19

Asbjørn Klevjer

Koordinator IT (30%)

Ansvar for drift, vedlikehold og sikkerhet når det gjelder IT-systemer.

E-post: [email protected]

Helle Gravli

Helle (BW R)
Seniorkonsulent (40%)

Har ansvar for medlemskap, medlemsregister og søknad om statsstøtte. Redaktør for medlemsbladet «Bindersen».

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 23

Eva W. Hansen

Eva (BW R)
Regnskapsfører (80%)

Ansvarlig for økonomi og regnskap i AFS Norge.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 14

Kaatje De Geest

Voluntør (EVS)

Jobber med prosjektet «70 years of building bridges». Prosjektets mål er finne nye måter å bygge broer på i dagens samfunn, med lokalt hovedfokus, blant våre frivillige, så vel som i nye målgrupper. Prosjektet er finansiert av Aktiv Ungdom/ Europakommisjonen.

E-post: [email protected]

Serhat Ataman

Voluntør (EVS)

Jobber med prosjektet «70 years of building bridges». Prosjektets mål er finne nye måter å bygge broer på i dagens samfunn, med lokalt hovedfokus, blant våre frivillige, så vel som i nye målgrupper. Prosjektet er finansiert av Aktiv Ungdom/ Europakommisjonen.

E-post: [email protected]

Stephanie Nunes F.

Voluntør (EVS)

Jobber med prosjektet «#AFSeffect: Communicating the value of intercultural learning to youth». Prosjektets mål er å kommunisere verdien av utveksling og interkulturell kunnskap til en større og mer mangfoldig del av norsk ungdom. Prosjektet er finansiert av Aktiv Ungdom/ Europakommisjonen.

E-post:
[email protected]

Melanie Gesch

Praktikant (IJFD)

Jobber med oppfølging og rådgivning. Reisetillatelser. Skolebesøk.

E-post: [email protected]

Jan Kleinhans

Praktikant (IJFD)

Jobber med rekruttering og uttak sendesiden. Skolebesøk.

E-post:  [email protected]

 

Camilla Soulere

Camilla (BW R)
Programkoordinator – oppfølging og rådgivning

I permisjon fra 19. mai 2017.

Laura Franco

Laura (BW R)
Rekrutterings- og markedsmedarbeider

I permisjon fra 26. januar 2018.