Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: AFS Norge Internasjonal Utveksling. Postboks 355 Sentrum. 0101 Oslo

Vi jobber for tiden digitalt, men om du ønsker et fysisk møte med oss send en mail til [email protected], så lager vi en avtale.

Telefon:+47 22 31 79 00

(Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag 10.00 – 12.00)

E-post: [email protected]

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Organisasjonsnummer: 960546091

Fakturaadresse: [email protected]

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på sine programmer skal få en best mulig opplevelse.

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Ingun Raastad

Styreleder

Bosted: Gran

Valgt for perioden 2018 – 2020

Linn Silje Thun

Styremedlem, nestleder

Valgt for perioden 2020 – 2022

Nora Callander

Styremedlem

Valgt for perioden 2020 – 2022

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Bosted: Molde

Valgt for perioden 2020 – 2022

Eva Ljosland

Styremedlem

Bosted: Kolsås

Valgt for perioden 2019 – 2021

Thea Rivas

Styremedlem

Valgt for perioden 2020 – 2022

Noemi Cioffi

Styremedlem

Bosted: Trondheim

Valgt for perioden 2019 – 2021

Jan Erik Jørstad

Varamedlem

Valgt for perioden 2020 – 2021

Svein Olav Sæter

Varamedlem

Bosted: Oslo

Valgt for perioden 2020 – 2021

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd.

Gudrun Eythorsdottir

Programansvarlig 

Hovedansvar for deltakerstøtte og rådgivning både på vertside og sendeside. Ansvar for forsikring.

E-post: [email protected]
Telefon: 48 51 73 24

Silje Berg Rødal

Marked- og kommunikasjonsansvarlig

Hovedansvar for kommunikasjon og marked i AFS Norge. Kontaktperson for presse og annen markedsføring.

E-post: [email protected]
Telefon: 92 64 46 92

Laura Franco

Rådgiver – frivillighet og program

Hovedansvar for AFS sine leirer og camper på både sendeprogram og vertsprogram. Jobber med oppfølging av frivillig og lokallag, samt programrelaterte oppgaver.

E-post: [email protected]
Telefon: 94 86 60 73

Julie Nicolaisen Hart

Generalsekretær

Ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Kontaktperson overfor styret, AFS-partnere, offentlige myndigheter, andre organisasjoner og private. Hovedkontakt om økonomiske spørsmål.

E-post: [email protected] 
Telefon: 21 64 96 15.