Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: Trondheimsveien 135, 0570 OSLO

Besøksadresse: Inngang fra Sinsenveien (se kart)

Telefon:+47 22 31 79 00

(Mandag, Onsdag og Fredag 10.00 – 13.00)

E-post: [email protected]

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Organisasjonsnummer: 960546091

Fakturaadresse: [email protected]

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på sine programmer skal få en best mulig opplevelse.

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Ingun Raastad

Styreleder

Bosted: Gran

Valgt for perioden 2018 – 2020

Inger Johanne Eri

Styremedlem, nestleder

Bosted: Storslett

Valgt for perioden 2018 – 2020

Jens Festervoll

Styremedlem

Bosted: Asker

Valgt for perioden 2018 – 2020

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Bosted: Molde

Valgt for perioden 2018 – 2020

Eva Ljosland

Styremedlem

Bosted: Kolsås

Valgt for perioden 2019 – 2021

Linn Silje Thun

Styremedlem

Bosted: Stockholm

Valgt for perioden 2019 – 2021

Noemi Cioffi

Styremedlem

Bosted: Trondheim

Valgt for perioden 2019 – 2021

Anastasia Ringstad

Varamedlem

Bosted: Kristiansand

Valgt for perioden 2019 – 2020

Svein Olav Sæter

Varamedlem

Bosted: Oslo

Valgt for perioden 2019 – 2020

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd.

Julie Nicolaisen Hart

Generalsekretær

Ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Kontaktperson overfor styret, AFS-partnere, offentlige myndigheter, andre organisasjoner og private. Hovedkontakt om økonomiske spørsmål.

E-post: [email protected] 
Telefon: 21 64 96 15.

Jonas Andersen

Teamleder organisasjonsutvikling

Ansvar for organisasjonsutvikling og lokallags-utvikling, samt annet strategiarbeid i organisasjonen. Ansvar for EVS ordningen og frifond midler. Kontaktperson for ICL og andre eksterne prosjekter.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 14

Linn Thome

Teamleder program og innovasjon 

Hovedansvar for den daglige programdriften, inkludert oppfølging og rådgivning. Kontaktperson for Diku.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 18

Silje Berg Rødal

Teamleder kommunikasjon og markedsføring 

Hovedansvar for kommunikasjon og marked i AFS Norge. Kontaktperson for presse og annen markedsføring.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 16

Kristin Slungård

Programrådgiver – administrasjon og søknad 

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av vertselever og vertsfamilier på AFS sine utvekslingsprogrammer. Ansvar for visum,  reise og logistikk. Kontaktperson for Kilroy.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 11

Gudrun Eythorsdottir

Programrådgiver – oppfølging og støtte

Hovedansvar for deltakerstøtte og rådgivning både på vertside og sendeside. Ansvar for forsikring.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 27

Laura Franco

Frivilligkoordinator – rekruttering og oppfølging

Hovedansvar for AFS sine leirer og camper på både sendeprogram og vertsprogram. Jobber med oppfølging av frivillig og lokallag i samarbeid med teamleder.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 22

Peter Magnusson

Rekrutteringskoordinator – salg og marked

Hovedansvar for rekruttering av deltakere på AFS sine programmer både på vertsside, sendeside og på frivillighet. Kontaktperson for infomøter, skolebesøk og annet rekrutteringsarbeid.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 24