Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: AFS Norge Internasjonal Utveksling. Postboks 355 Sentrum. 0101 Oslo

Vi jobber for tiden digitalt, men om du ønsker et fysisk møte med oss send en mail til [email protected], så lager vi en avtale.

Telefon:+47 22 31 79 00

(Mandag 10.00 – 12.00,  Tirsdag, Onsdag og Torsdag 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00)

E-post: [email protected]

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Organisasjonsnummer: 960546091

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på sine programmer skal få en best mulig opplevelse.

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Linn Silje Thun

Styreleder 

Hører til AFS Trondheim

Valgt for perioden 2021 – 2022

Anna Strindler

Styremedlem, nestleder 

Hører til AFS Hamar

Valgt for perioden 2021 – 2022

Nora Callander

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2020 – 2022

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Hører til AFS Molde

Valgt for perioden 2020 – 2022

Ellen Hals

Styremedlem

Hører til AFS Vesterålen

Valgt for perioden 2021 – 2023

Harald Velsand

Styremedlem

Hører til AFS Asker og Bærum

Valgt for perioden 2021 – 2023

Emma Øien

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2021 – 2023

Christopher Bjarmann-Simonsen

Varamedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2021 – 2022

Oda Marie Westjordet Larsen

Varamedlem

Hører til AFS Trondheim

Valgt for perioden 2021 – 2022

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd.

Gudrun Eythorsdottir

Fungerende generalsekretær

Hovedansvar for deltakerstøtte og rådgivning både på vertside og sendeside. Ansvar for forsikring.

E-post: [email protected]
Telefon: 216 49 611

Silje Berg Rødal

Marked- og kommunikasjonsansvarlig

Hovedansvar for kommunikasjon og marked i AFS Norge. Kontaktperson for presse og annen markedsføring.

E-post: [email protected]
Telefon: 92 64 46 92

Linn Thome

Programansvarlig 

Hovedansvar for program og forsikring. Følger også opp frivillige, lokallag og medlemmer.

E-post: [email protected]
Telefon: 48 51 73 24