Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: Trondheimsveien 135, 0570 OSLO

Besøksadresse: Inngang fra Sinsenveien (se kart)

Telefon:  +47 22 31 79 00

(man – tors 09.00 – 16.00 og fre 09.00 – 15.00)

E-post: [email protected]

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Organisasjonsnummer: 960546091

Fakturaadresse: [email protected]

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på AFS sine programmer skal få en best mulig opplevelse. 

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret  er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i på sikt.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Ingun Raastad

Styreleder

Bosted: Gran
Valgt for perioden 2018 – 2020

Inger Johanne Eri

Styremedlem, nestleder

Bosted: Storslett
Valgt for perioden 2018 – 2020

Jens Festervoll

Styremedlem

Bosted: Asker
Valgt for perioden 2018 – 2020

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Bosted: Molde
Valgt for perioden 2018 – 2020

Eva Ljosland

Styremedlem

Bosted: Kolsås
Valgt for perioden 2019 – 2021

Linn Silje Thun

Styremedlem

Bosted: Stockholm
Valgt for perioden 2019 – 2021

Noemi Cioffi

Styremedlem

Bosted: Trondheim
Valgt for perioden 2019 – 2021

Anastasia Ringstad

Varamedlem

Bosted: Kristiansand
Valgt for perioden 2019 – 2020

Svein Olav Sæter

Varamedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2019 – 2020

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd. 

Marit Grønskei

Generalsekretær

Ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Kontaktperson overfor styret, AFS-partnere, offentlige myndigheter, andre organisasjoner og private. Hovedkontakt om økonomiske spørsmål.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 15

Siri Bolstad

Siri (BW R)

Programsjef

Hovedansvar for den daglige programdriften, inkludert oppfølging og rådgivning, samt rekruttering og uttak. Kontaktperson for Diku.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 18

Hilde Hustad

Hilde
Kommunikasjons- og markedssjef

Hovedansvar for kommunikasjon og marked i AFS Norge. Pressekontakt.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 16

Hanna Steffenak

Frivilligkoordinator

Har ansvaret for oppfølgning og utvikling av organisasjonens lokallag og frivillige, samt kurs og opplæringsprogrammet for frivillige.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 14

Eline Ohr

Eline BW

Programkoordinator – oppfølging og rådgivning

Ansvar for orienteringer og leire for deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer og reisetillatelser. Jobber også med oppfølging av AFSere, sende- og vertsfamilier.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 20

Kristin Slungård

Programkoordinator – rekruttering og uttak vertsside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av vertselever og vertsfamilier på AFS sine utvekslingsprogrammer. Jobber også med vertsfamilierekruttering.

E-post: [email protected] Telefon: 21 64 96 11

Frauke Heivand

Frauke (BW R)

Programkoordinator – rekruttering og uttak sendeside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 24

Silje Berg Rødal

Koordinator – Presse og kommunikasjon 

Jobber med presse, kommunikasjon, rekruttering og skolerelasjoner.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 16

Gudrun Eythorsdottir

Koordinator for reise og logistikk

Ansvar for alle reiser og visum/oppholdstillatelser på sende- og vertssiden, samt reiser for styret og administrasjonen.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 21

Erika Wollner

Koordinator for interkulturell læring

Har ansvaret for oppfølgning og utvikling av interkulturell læring i organisasjonen, jobber også med lokallag og frivillige, samt kurs og opplæring.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 19

Laura Franco

Laura (BW R)
Programmedarbeider – Leirer og camper

Ansvar for AFS sine leirer og camper på vårt sendeprogram og vårt vertsprogram.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 22

Jenna Kruger

Praktikant (IJFD)

Jobber med oppfølging og rådgivning. Reisetillatelser. Skolebesøk.

E-post: [email protected]

Milan Kusmuk

Voluntør (EVS)

Her hos oss gjennom Aktiv ungdom og Erasmus programmet ”Youth in Action”.  Jobber med frivillighet og opplæringstilbudet for frivillige. Har ansvar for registrering og oppfølging av nye frivillige, samt sosiale medier på frivilligsiden.

E-post: [email protected]

 

Jonas Andersen

Frivilligkoordinator

I permisjon fra 08. februar 2019.

Helle Gravli

Helle (BW R)
Seniorkonsulent (40%)

Har ansvar for medlemskap, medlemsregister og søknad om statsstøtte. Redaktør for medlemsbladet «Bindersen».

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 23