Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: Trondheimsveien 135, 0570 OSLO

Besøksadresse: Inngang fra Sinsenveien (se kart)

Telefon:  +47 22 31 79 00

(man – tors 09.00 – 16.00 og fre 09.00 – 15.00)

E-post: [email protected]

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Organisasjonsnummer: 960546091

Fakturaadresse: [email protected]

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på AFS sine programmer skal få en best mulig opplevelse. 

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret  er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i på sikt.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Ingun Raastad

Styreleder

Bosted: Gran
Valgt for perioden 2018 – 2020

Inger Johanne Eri

Styremedlem, nestleder

Bosted: Storslett
Valgt for perioden 2018 – 2020

Jens Festervoll

Styremedlem

Bosted: Asker
Valgt for perioden 2018 – 2020

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Bosted: Molde
Valgt for perioden 2018 – 2020

Eva Ljosland

Styremedlem

Bosted: Kolsås
Valgt for perioden 2019 – 2021

Linn Silje Thun

Styremedlem

Bosted: Stockholm
Valgt for perioden 2019 – 2021

Noemi Cioffi

Styremedlem

Bosted: Trondheim
Valgt for perioden 2019 – 2021

Anastasia Ringstad

Varamedlem

Bosted: Kristiansand
Valgt for perioden 2019 – 2020

Svein Olav Sæter

Varamedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2019 – 2020

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd. 

Marit Grønskei

Generalsekretær

Ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Kontaktperson overfor styret, AFS-partnere, offentlige myndigheter, andre organisasjoner og private. Hovedkontakt om økonomiske spørsmål.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 15

Jonas Andersen

Teamleder organisasjonsutvikling 

Ansvar for organisasjonsutvikling og lokallags-utvikling, samt annet strategiarbeid i organisasjonen. Ansvar for EVS ordningen og frifond midler. Kontaktperson for ICL og andre eksterne prosjekter.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 18

Linn Thome

Teamleder program og innovasjon

Hovedansvar for den daglige programdriften, inkludert oppfølging og rådgivning. Kontaktperson for Diku.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 18

Hilde Hustad

Hilde
Teamleder kommunikasjon og markedsføring

Hovedansvar for kommunikasjon og marked i AFS Norge.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 16

Kristin Slungård

Programkoordinator – rekruttering og uttak vertsside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av vertselever og vertsfamilier på AFS sine utvekslingsprogrammer. Jobber også med vertsfamilierekruttering.

E-post: [email protected] Telefon: 21 64 96 11

Silje Berg Rødal

Rekrutteringskoordinator – salg og markedsføring

Ansvar for planlegging og gjennomføring av rekruttering. Ansvar for markedsføring og presse i samarbeid med Teamleder.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 16

Gudrun Eythorsdottir

Programrådgiver – oppfølging og støtte 

Ansvar for deltakerstøtte og rådgivning både på vertside og sendeside. Ansvar for forsikring.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 21

Erika Wollner

Programrådgiver – kunderelasjoner

Har ansvaret for oppfølgning av søkere og interesserte. Kontaktperson i løpet av søknadsprosessen.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 19

Laura Franco

Laura (BW R)
Frivilligkoordinator – rekruttering og oppfølging

Ansvar for AFS sine leirer og camper på både sendeprogram og vertsprogram. Jobber med oppfølging av frivillig og lokallag i samarbeid med teamleder.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 22

Frauke Heivand

Frauke (BW R)

Programkoordinator – rekruttering og uttak sendeside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer.

E-post: [email protected]
Telefon: 21 64 96 24

Milan Kusmuk

Voluntør (EVS)

Her hos oss gjennom Aktiv ungdom og Erasmus programmet ”Youth in Action”.  Jobber med frivillighet og opplæringstilbudet for frivillige. Har ansvar for registrering og oppfølging av nye frivillige, samt sosiale medier på frivilligsiden.

E-post: [email protected]

 

Mariana Mehedyniuk

Voluntør (EVS)

Her hos oss gjennom Aktiv ungdom og Erasmus programmet ”Youth in Action”.  Jobber med sosiale medier og rekruttering for sendesiden.

E-post: [email protected]