Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: AFS Norge Internasjonal Utveksling. Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Om du ønsker å avtale et møte send oss en epost.

Telefon:+47 22 31 79 00

Sentralbordet er åpent mandag og torsdag mellom 10 – 12 og 13 – 15, tirsdag og onsdag er det åpent 13 – 15.

E-post: [email protected]

Vakttelefon kun til bruk av programdeltakere, vertsfamilier eller sendeforeldre (bare til alvorlige nødstilfeller som krever umiddelbar handling fra AFS Norge utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

For andre nødssituasjoner kontakt nødetatene:

Brann 110

Politi 112

Helse 113

Organisasjonsnummer: 960546091

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på sine programmer skal få en best mulig opplevelse.

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Linn Silje Thun

Styreleder 

Hører til AFS Trondheim

Valgt for perioden 2022 – 2024

Anna Strindler

Styremedlem, nestleder 

Hører til AFS Hamar

Valgt for perioden 2022 – 2024

Pernille Robinson

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2022 – 2024

Lisa Uggedal Holm

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2022 – 2024

Ellen Hals

Styremedlem

Hører til AFS Vesterålen

Valgt for perioden 2021 – 2023

Harald Velsand

Styremedlem

Hører til AFS Asker og Bærum

Valgt for perioden 2021 – 2023

Emma Øien

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2021 – 2023

Oda Marie Westjordet Larsen

Varamedlem

Hører til AFS Trondheim

Valgt for perioden 2021 – 2022

Ragnar Rasmussen

Varamedlem

Hører til AFS Nordreisa

Valgt for perioden 2022 – 2024

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd.

Julie Nicolaisen Hart

Generalsekretær

Ansvar for drift av organisasjon, lobby og leder av kontoret. Ansvar for økonomi og kontrakter.

E-post: [email protected]
Telefon: 48 51 73 23

Linn Thome

Programansvarlig 

Linn har hovedansvar for program og forsikring. Hun er ansvarlig for programutvikling, oppfølging av AFS-partnere vedrørende program, og et overordnet ansvar for deltakerstøtte og rådgivning på sendesiden.

E-post: [email protected]
Telefon: 48 51 73 24

Gudrun Eythorsdottir

Programrådgiver 

Gudrun har hovedansvar for oppfølging av frivillige, lokallag, medlemmer og Frifond. Hun jobber også med deltakerstøtte og rådgivning på vertsside.

E-post: [email protected]
Telefon: 96 00 40 82