Slik får du tak i AFS Norge

Kontoret holder påskestengt f.o.m. 23. mars t.o.m. 1. april. 

Vakttelefonen er døgnbemannet som vanlig for nødstilfeller.

Om du ønsker å avtale et møte send oss en epost.

Sentralbord: +47 22 31 79 00

Sentralbordet er åpent:
Mandag og torsdag: 10 – 12 og 13 – 15
Tirsdag og onsdag: 13 – 15
Fredag: sentralbordet er stengt

E-post: [email protected]

Postadresse: AFS Norge Internasjonal Utveksling. Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Vakttelefon kun til bruk av programdeltakere, vertsfamilier eller sendeforeldre (bare til alvorlige nødstilfeller som krever umiddelbar handling fra AFS Norge utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

For andre nødssituasjoner kontakt nødetatene:

Brann 110

Politi 112

Helse 113

Organisasjonsnummer: 960546091

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på sine programmer skal få en best mulig opplevelse.

Kontaktinformasjon lokallag

Styret i AFS Norge

Styret er AFS Norges øverste organ. Styret består av 8 personer: styreleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i.

Informasjon om AFS Norges styre

Vil du komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]

Camilla Fensbekk

Styreleder

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2024 – 2026

Linn Silje Thun

Nestleder 

Tilhører AFS Norges medlemmer i utlandet

Valgt for perioden 2024 – 2026

Pernille Robinson

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2024 – 2025

Camilla Soulère

Styremedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2023 – 2025

Jenny Fossan

Styremedlem

Hører til AFS Tromsø

Valgt for perioden 2024 – 2026

Kyrre Berland

Varamedlem

Hører til AFS Oslo

Valgt for perioden 2024 – 2025

Marit Schulstad Wasa

Varamedlem

Hører til AFS Bergen

Valgt for perioden 2024 – 2025

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd.

Anne Often

Programkoordinator

Ansvar for programmene på vertssiden (elevene som kommer til Norge).
E-post: [email protected]
Telefon: 485 17 324

Gabriel Pitre-Traversy

Programkoordinator

Ansvar for programmene på sendesiden (norske elever som reiser ut til utlandet).
E-post: [email protected]
Telefon: 485 17 411

Eline Stranda Pihl

Programmedarbeider

Ansvar for visum, reise og logistikk.
E-post: [email protected]
Telefon: 960 04 081

Marit Michelsen

Frivillig- og kommunikasjonskoordinator

Ansvarlig for organisasjonens frivillighetsapparat og eksternt og internt kommunikasjon.
E-post: [email protected]
Telefon: 485 17 323

Ulrik Wehner

Generalsekretær

Ansvar for ledelse, koordinering og utvikling av organisasjonen.
E-post: [email protected]