Over 100 år med AFS

AFS Intercultural Programs begynte som American Ambulance Field Service, et frivillig ambulansekorps opprettet i april 1915 av A. Piatt Andrew. Denne tidslinjen begynner med å fortelle historien om AFS-sjåfører under ledelse av Andrew i første verdenskrig og Stephen Galatti i andre verdenskrig. Du kan videre se hvordan AFS gikk fra å være en humanitær organisasjon i krigstid,  til en frivillig utdanningsorganisasjon for utveksling og interkulturell læring med en edel visjon: å bidra til å bygge en mer fredelig verden ved å fremme forståelse mellom ulike kulturer.

19.-American-Ambulance-Hospital

1914

American Ambulance Hospital

Da første verdenskrig brøt ut i 1914, gjorde personalet på det amerikanske sykehuset i Paris det uferdige Lycée Pasteur i Neuilly-sur-Seine, Frankrike, om til et militært krigs-sykehus (kalt «ambulance» på fransk.) Det sivilt drevne American Ambulance Hospital ble brukt under krigen for å behandle sårede soldater som kom tilbake fra fronten. A. Piatt Andrew, tidligere direktør for «the United States Mint» og assisterende professor i økonomi ved Harvard University, satte seil mot Frankrike i desember 1914 for å bidra som frivillig på American Ambulance Hospital.
18.-American-Ambulance-Field-Service

1915

American Ambulance Field Service

A. Piatt Andrew engasjerte seg som frivillig ambulansesjåfør for det amerikanske ambulansesykehuset i januar 1915. Da Andrew ankom, kjørte ambulansesjåførene på sykehuset hovedsakelig pasienter fra togstasjonene i Paris til sykehus rundt i byen. I mars ble Andrew gjort til inspektørgeneral i sykehusets transportkomité, og i april forhandlet han fram en avtale med den franske hæren om å flytte noen ambulanseavdelinger ved sykehuset nærmere til forsvarslinjene. Disse ambulanseavdelingene ble kjent som «American Ambulance Field Service.»

Se video
17.-Headquarters

1916

Hovedkvarter i 21 rue Raynouard

Av både politiske og praktiske årsaker brøt A. Piatt Andrew med American Ambulance Hospital og opprettet uavhengige American Ambulance Field Service (AAFS.) I juli 1916 gav Comtesse de la Villestreux og medlemmer av Hottinguer-familien  bygningene og fem hektar privat park i 21 rue Raynouard i hjertet av Paris til disposisjon for AAFS. Dette ble AAFS ‘ hovedkvarter for resten av krigen. Det nye hovedkvarteret hadde formelle hager og utsikt over Eiffeltårnet, og inkluderte kontorer, messer, sykehus, midlertidige kaserner og plass til parkering av ambulansene.

16.-AFS-reserve-mallet

1917

AFS Réserve Mallet

Réserve Mallet var kallenavnet på kjøretøyene som ble brukt til transport av forsyninger til franskmenn under første verdenskrig. Man begynte å rekruttere frivillige til å kjøre disse i april 1917, samme måned som USA involverte seg i krigen. Kort tid etter å ha etablert enhetene med sjåfører (og delvis på grunn av det), endret organisasjonen navn fra American Ambulance Field Service til American Field Service (AFS.) Både ambulanse-enhetene og de andre frivillige sjåførene ble del av USA sine militære ledd i slutten av 1917.

15.-AFS-Association-and-Fellowships

1919-1920

Forening og stipender

AFS-foreningen ble etablert i mai 1920 for å koordinere gjenforeninger blant tidligere medlemmer av American Field Service, og å administrere AFS-stipender for det franske universitetsprogrammet, som ble etablert i desember 1919. Programmet hadde som mål å dyrke fredelige bånd mellom USA og Frankrike, og tildelte 222 stipendier til franske og amerikanske studenter før det ble avsluttet i 1952.

14.-WW2

1939-1940

2. verdenskrig

AFS ble reaktivert som et frivillig ambulansekorps kort etter begynnelsen på andre verdenskrig i 1939, under ledelse av generaldirektør Stephen Galatti. Den første enheten av amerikanere seilte fra New York 23. mars 1940, og slo seg sammen med menn som allerede bidro frivillig i Europa. Etter den tyske invasjonen og etableringen av Vichy-regjeringen i juni 1940, trakk AFS seg ut av Frankrike.

13.-AFS-with-the-british-and-french-armies

1941-1944

AFS med britiske og franske styrker

AFS ble offisielt samkjørt med det britiske militæret og franske styrker (Forces Françaises Libres, senere kalt Forces Françaises Combattantes eller FFC) i 1941. Etter hvert som andre verdenskrig skred frem, tjente AFS sine frivillige ambulansesjåfører sammen med franske, britiske, polske, australske, new zealandske, indiske og sydafrikanske tropper i Midtøsten, Nord-Afrika, Italia, Tyskland, India og Burma, samt igjen i Frankrike med den franske første armé.

12.-Evacuation-of-the-Bergen-Belsen-Concentration-camo

1945

Evakuering av Bergen-Belsen

15. april 1945 ble konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen befridd av britiske styrker. En kontingent av ambulansesjåfører fra AFS meldte seg frivillig til å bistå med å bære bårer, dele ut måltider og medisinsk utstyr, og evakuere mer enn 11 000 mennesker til en leir for fordrevne som ble etablert i nærheten. Krigen tok slutt bare måneder etter evakueringen av leiren. Da krigen var over hadde AFS sine 2 196 ambulansesjåfører transportert mer enn 700 000 sårede.

Se video fra evakueringen
11.-AFS-Secondary-School-Exchange-Programs

1946-1947

Utvekslingprogram for elever i videregående skole

I 1946 grunnla AFS’ generaldirektør Stephen Galatti og AFS-sjåfører fra begge verdenskrigene, et utvekslingsprogram for elever på videregående skole. Formålet med programmet var å opprettholde internasjonale vennskap i fredstid. Det følgende året kom den første gruppen av AFS-deltakere på videregående skole fra Frankrike, Tsjekkoslovakia, Nederland, Norge, England og Syria til USA på et stipendprogram.

10.-First-AFS-Bus-trip

1948

Den første AFS-bussturen

Sommeren 1948 startet 29 AFSere på en 24 dager lang busstur på 8800 km, gjennom 22 stater over hele USA. Blant deltakerne var elever fra det nye utvekslingsprogrammet for elever i videregående skole, i tillegg til deltakere på universitetetsnivå. Stopp langs veien inkluderte Det hvite hus i Washington, D.C., Ford Motor Company sitt samlingsanlegg i Michigan, Seven Falls i Colorado og en baseballkamp i Tennessee. Et av formålene med bussturen, som fortsatte de følgende årene, var å skape interesse blant amerikanere for å gi stipend og bli vertsfamilie for fremtidige AFS-deltakere.

9.-Americans-abroad

1950-1957

Amerikanere utenlands

I 1950 ble sommerprogrammet Americans Abroad (AA) startet opp, takket være tidligere AFSere til USA som bidro til å utvikle nye programmer i hjemlandet. De første ni elevene fra USA tilbrakte noen måneder hos familier i Frankrike, som sendte flest elever til USA på den tiden. I 1951 hadde AA-programmet utvidet seg til syv land i Europa; og i 1957 hadde AA-deltakerne muligheten til å tilbringe lengre perioder i utlandet, og gå på skole i et stort utvalg av land.

8.-Promoting-a-more-peaceful-world

1960-1969

Arbeid for en fredeligere verden

Gjennom 1960-tallet fortsatte AFS-elever som dro til USA å møte amerikanske presidenter i Washington, D.C., før de reiste tilbake til hjemlandet da utvekslingsåret var slutt. Presidentene hyllet organisasjonen for sine bidrag til amerikansk offentlig diplomati, og pekte ofte direkte på AFS-deltakernes rolle i å fremme en fredeligere verden.

Hør John F. Kennedys tale til AFSerne i 1963
7.-Internationalization

1970-1971

Internasjonalisering

I 1970 ble ikke-amerikanske statsborgere valgt inn i AFS-styret for første gang. Et år senere startet AFS opp sitt multinasjonale program, slik at elever kunne reise på utveksling til andre land enn USA.

6.-AFS-Educational-goals

1984

AFS sine læringsmål

I februar 1984 arrangerte AFS «Workshop on Intercultural Learning Content and Quality Standards» i Montreal. Målet var å styrke organisasjonens forpliktelse til interkulturell læring, og formelt definere læringsmålene våre. Disse 16 læringsmålene fortsetter å definere vår pedagogiske tilnærming og utforming av programmer og orienteringsaktiviteter, og gjør våre utvekslingsprogrammer unike. AFS-deltakere når noen av disse målene under AFS-opplevelsen; andre innebærer livslang læring og refleksjon. Målene omfatter vekst og endring i form av personlige verdier og ferdigheter, mellommenneskelig relasjonsbygging, interkulturell kunnskap og forståelse, og bevissthet rundt globale utfordringer.

5.-Articles-of-partnership

1989-1993

Selvstendig partnerskap

I 1989 ble fire nasjonale organisasjoner (AFS i Australia, Danmark, Italia og Sveits) de første AFS-partnerne til å bli separate juridiske enheter fra AFS’ hovedkvarter i USA. «Partnerskapsartikler» ble godkjent av AFS sitt internasjonale styre i 1990, og slår fast at hver AFS-partner er bundet av en egen avtale med AFS International. I 1993 ble partnerskapsstrukturen offisielt etablert i alle nasjonale organisasjoner, inkludert USA.

4.-AFS-Foundation

2004

AFS-stiftelsen

AFS-stiftelsen ble etablert 13. juli 2004, i Zürich, Sveits. Den har som formål å bevare AFS-arven og bærer AFS’ navn og logo. AFS-sjåfør under 2. verdenskrig og æresmedlem Ward Chamberlin Jr., la merke til at datoen stiftelsen ble grunnlagt var nøyaktig 40 år etter at Stephen Galatti døde. Galatti var grunnlegger av utvekslingsprogrammene etter krigen. Chamberlin og grunnleggerne dediserte AFS-stiftelsen til minne om Galatti og «den verdensomspennende kampen for fred som han viet sitt liv til».

3.-Intercultural-link-learning-program

2011

Intercultural Link Learning Program

Forskningsarbeidet med fokus på å få en dypere forståelse av effekten av utveksling fortsatte i det 21. århundre, med den banebrytende «Assessment of the Impact of the AFS Study Abroad Experience»-studien i 2005 og «AFS Long Term Impact Study» i 2006. Basert på disse forskningsresultatene ble AFS Intercultural Link Learning Program lansert i 2011. Formålet med dette flertrinns undervisnings- og evalueringsprogrammet er å gjøre det mulig for frivillige og ansatte over hele verden å bedre støtte AFS-elever, familier og skoler i læringsprosessen.

2.-AFS-centennial

2014-2015

Hundreårsjubileum for AFS

Hundreårsjubileumet vårt ble markert i 2014-2015. Fra etableringen av American Ambulance Field Service i april 1915 kunne vi feire mer enn 450 000 tidligere AFS-deltakere i vårt hundrede år.  Markeringen fokuserte på videreføringen vår som en frivillig organisasjon, som våger å skape forandring og jobber for å bygge et inkluderende fellesskap av globale medborgere. Den verdensomspennende feiringen inkluderte et eget ungdomsfora og et globalt symposium ved UNESCOs hovedkvarter i Paris, Frankrike.

Mer
1.-Learning-to-live-together

AFS i dag

Å lære å leve sammen

AFS Norge er en internasjonalt rettet, ideell, frivillig medlemsorganisasjon som skaper interkulturelle læringsmuligheter for å hjelpe mennesker å utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden.

Ved å knytte vår filosofi om å «lære å leve sammen» til definerte globale utfordringer i det 21. århundre, jobber AFS for å bygge et inkluderende samfunn av globale medborgere, som er fast bestemt på å bygge broer mellom kulturer.

Mer

Bilde i banner: En gruppe AFSere utenfor bussen i 1962.  Alle fotografier tilhører arkivet til American Field Service og AFS Intercultural Programs, med mindre noe annet er angitt. Opphavsretten til noen av disse bildene er ukjent. Ta kontakt med AFS hvis du kan hjelpe til med å identifisere rettighetshaveren, eller vil at bildet skal fjernes.