Som medlem i AFS Norge er du med og støtter oss i vårt arbeid for interkulturell læring, og en mer rettferdig og fredelig verden. I tillegg blir du en del av et unikt internasjonalt nettverk i en av verdens største frivillige organisasjoner.

Lav kontingent

Medlemskap til og med det året man fyller 25 år koster kr. 75,-. Medlemskap fra og med det året man fyller 26 år koster kr. 150,-.

Slik blir du medlem

Gave til AFS

Ønsker du å gi en gave til AFS Norge? Last ned skjema.

Engasjer deg – om du vil

Som medlem i AFS Norge er du  også medlem i et lokallag. Om du ønsker å delta aktivt som frivillig, les mer her.

Medlemskap i AFS Norge

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Det er enkelt å melde seg inn, og viktig å støtte. I tillegg til å støtte vårt arbeid, blir du en del av et unikt internasjonalt nettverk i en av verdens største frivillige organisasjoner. Som medlem får du mange muligheter til å bidra og påvirke både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som medlem kan du blant annet:

  • delta på nasjonale seminarer og kurs
  • delta på internasjonale kurs i regi av EFIL eller AFS International
  • inneha verv i lokallagsstyrer
  • delta som delegat til Landsmøtet, AFS Norges høyreste organ
  • inneha styreverv i AFS Norges nasjonale styre