«Ni av ti ville anbefalt andre å ta et skoleår i utlandet!»

Diku forvalter ordningen med godkjenning av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dette er en ordning som sikrer norske elever økonomisk støtte til å ta hele eller deler av andre året av videregående opplæring i utlandet.

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av godkjenningsordningen skal Diku gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser blant elever som er på utenlandsopphold i andre året på videregående skole (Vg2).  Årets rapport dekker både elever som var på utenlandsopphold på tidspunktet for undersøkelsen våren 2019 og elever som tidligere har gjennomført utenlandsopphold i henholdsvis skoleåret 2008/09 og 2012/13. Rapport fra den første brukerundersøkelsen for elever på utenlandsopphold i Vg2 skoleåret 2015/16 ble publisert i 2016.

Rapporten viser flere spennende funn og gir innblikk i ungdommenes egne opplevelser av positive utvekslingsopphold, samt utfordringer de kan ha møtt på veien.  Funnene viser at de fleste som reiser på utveksling ser på det som positivt for resten av skolegang, og arbeidsliv, og at det kun er et fåtall som ikke ville anbefalt opplevelsen til andre.

 • Generelt om opplevelsen 
  • 90 % er fornøyd
  • 10 % er misfornøyd
 • Elevens opplevelse av utveksling 
  • 94 % av elevene i underveisundersøkelsen
   anbefaler utveksling.
  • 93 % av respondentene i etterundersøkelsen
   anbefaler utveksling.

Vi kommer til å se mer på rapporten og legge frem resultat for AFS etter jul – men inntill videre anbefaler vi alle å lese rapporten.