Interkulturelle læringsopplevelser

Aloysius-Efraim-Italy-2015-16-IMG_5992

Utveksling

Våre utvekslingsprogrammer baserer seg på tilrettelagte interkulturelle og globale læringsmål for å styrke deltakernes utbytte, kompetanse og utvikling underveis og senere.

Noemi-ankomstleir

Frivillighet

Frivillige får opplæring i interkulturell kompetanse for å være gode veivisere på workshops og camper for og oppfølging av elever, familier, frivillige og andre deltakere.

Vol – to create change10

Vertsfamilier

Å være vertsfamilie er en unik interkulturell mulighet til å ta del i læringsreisen til en ny AFSer, til å se seg selv utenifra og til å vise fram sin egen hverdag.

Dag-1-9-3

Lærlinger

Lærlinger har en unik mulighet til å reise på yrkesmobilitet i læretiden. AFS holder forberedelsesdag i forkant og refleksjonsdag i etterkant for å øke læringsutbyttet.

IMG_0800

Skoler

AFS holder spennende workshops og aktiviteter for elever og lærere som beriker hele skolen – og kan tilby en interaktiv tvist på temaer knyttet til læreplanmålene.

IMG_2725

Bedrifter og mer

Vi  tar alle del av en interkulturell og global verden i møte med nye kolleger, mennesker, aldersgrupper og  arbeidsoppgaver. Delta på en interaktiv workshop med AFS.

På dagsorden: opplæring av globale medborgere

AFS lærer opp og engasjerer globale medborgere i alle aldre og med ulik bakgrunn. Vi støtter den globale bevegelsen som jobber for å videreutvikle interkulturell opplæring av globale medborgere i alle deler av samfunnet.

Vår dagsorden

Interkulturell læring bygger opp under mål for utdanning i det 21. århundre

Vi utdanner globale medborgere og morgendagens ledere med å:
Education16

Utvide perspektiver

om hverandre og verden rundt oss

Education17

Respektere forskjeller

og tro på at en mangfoldig verden er et bedre og mer interessant sted

Education18

Kommunisere og samarbeide på tvers av kulturer

for å få fram det beste fra flere verdener

Education2

Sette pris på andre kulturer

og oppfordre andre til å være åpne for nye ideer, holdninger og tradisjoner

Education14

Bygge evner til bruk i senere utdanning og jobb

gjennom å bruke kritisk tenkning og metoder for problemløsning

Education7

Bli del av det globale AFS-fellesskapet

for å bygge bro mellom kulturer, og bringe mangfoldige samfunn sammen

AFS' partner- og medlemskap

“Det er en tydelig sammenheng mellom jobben AFS gjør og de aktuelle programmene og aktivitetene til UNESCO. Spesielt innbefatter det temaer som ungdom og utdanning, samt den interkulturelle dialogen. Samarbeidet mellom UNESCO og AFS har i høyste grad et solid fundament, basert på mange områder av felles interesse, synergi og tidligere erfaringer”.

—Irina Bokova, Generalsekretær, UNESCO

AFS' målsetting om å utdanne globale medborgere støtter

Education11

UNESCO

AFS nådde en stor milepæl i april 2015 da UNESCO annonserte et offisielt partnerskap med oss. AFS ble gitt “konsultativ status”, som gjør det mulig for begge organisasjonene å samarbeide om saker av felles interesse.

AFS jobber tett sammen med skoler, universiteter, myndigheter, fredsorganisasjoner, humanitære- og andre frivillige organisasjoner om spørsmål som gjenspeiler vårt formål.

Les mer om globalt medborgerskap
God-utdanning

FNs bærekraftsmål 4:

GOD UTDANNING

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Fokus på kunnskap og ferdigheter som trengs for å fremme «bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, en kultur for fred og ikke-vold, globalt medborgerskap, og verdsettelse av kulturelt mangfold og av kulturers bidrag til bærekraftig utvikling.»

Les mer om FNs bærekraftsmål
Fred

FNs bærekraftsmål 16:

FRED OG RETTFERDIGHET

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Fred er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Ressurser og god lesning

Volunteer to create change – Persspectives

AFS Perspectives: Å hjelpe verden å lære å leve sammen

Denne bloggen tar utgangspunkt i å utforske ulike syn på kultur og utdanning. Bidragsyterne håper å inspirere leserne til å bli interkulturelle endringsaktører i sine lokalsamfunn.

Les bloggen her
Volunteer to create change – Connect

Connect: interkulturell innsikt for globale medborgere

Connect er et digitalt magasin som tar for seg temaer som interkulturell læring, globalt medborgerskap, frivillighet og sosial påvirkning.

Les Connect
Innsikt

Interkulturell læring (ICL) for AFS & venner

Her finner du en samling av tekster om interkulturelle konsepter, basert på forskning og erfaring. Tekstene er skrevet av eksperter på utdanning i AFS.

Her får du tilgang