Interkulturelle opplevelser; innovative læringsreiser

Education – study abroad

Utveksling

Alle våre utvekslingsprogrammer baseres på tilrettelagte interkulturelle og globale læringsmål.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Frivillighet

Frivillige i AFS får opplæring til å være veivisere på interkulturelle læringsreiser for elever, familier og andre frivillige.

Vol – to create change10

Vertsfamilier

AFS fremmer det å være vertsfamilie som et interkulturelt læringsprogram, med egne mål og aktiviteter.

My beautiful picture

Skoler

AFS bidrar gjerne på skoler med å holde spennende seminarer, og andre aktiviteter som beriker hele skolen.

På dagsorden: opplæring av globale medborgere

AFS lærer opp og engasjerer globale medborgere i alle aldre og med ulik bakgrunn. Vi støtter den globale bevegelsen som jobber for å videreutvikle interkulturell opplæring av globale medborgere, spesielt på skoler, universiteter og i ungdomsorganisasjoner.

Vår dagsorden

Læring - en endringsreise

Interkulturelle utfordringer er uunngåelige deler av hverdagen vår, i klasserom og i samfunnet.

For å gi mennesker redskaper til å engasjere seg på tvers a kulturer og andre forskjeller, tilbyr vi transformative læringsreiser – tilpasset elever, familier, frivillige, voksne og lokalsamfunn.

Hver læringsreise med AFS bygger på følgende 6 prinsipper:

1. Læring som en endringsreise
2. Pensum og metoder er basert på mål
3. Engasjerende opplevelser + strukturert læring
4. Ikke-formelle læringsmiljøer
5. Erfaringbasert læring = bedre læring
6. Læring for livet + livslang læring

 

The AFS educational approach - doodle

Interkulturell læring bygger opp under mål for utdanning i det 21. århundre

Vi utdanner globale medborgere og morgendagens ledere, og hjelper dem å:
Education16

Utvide perspektiver

om hverandre og verden rundt oss

Education17

Respektere forskjeller

og tro på at en mangfoldig verden er et bedre og mer interessant sted

Education18

Kommunisere og samarbeide på tvers av kulturer

for å få fram det beste fra to verdener

Education2

Sette pris på andre kulturer

og oppfordre andre til å være åpne for nye ideer, holdninger og tradisjoner

Education14

Bygge evner til bruk i senere utdanning og jobb

gjennom å bruke kritisk tenkning og metoder for problemløsning

Education7

Bli del av det globale AFS-fellesskapet

for å bygge bro mellom kulturer, og bringe mangfoldige samfunn sammen

AFS' partner- og medlemskap

“Det er en tydelig sammenheng mellom jobben AFS gjør og de aktuelle programmene og aktivitetene til UNESCO. Spesielt innbefatter det temaer som ungdom og utdanning, samt den interkulturelle dialogen. Samarbeidet mellom UNESCO og AFS har i høyste grad et solid fundament, basert på mange områder av felles interesse, synergi og tidligere erfaringer”.

—Irina Bokova, Generalsekretær, UNESCO

Education11

AFS & UNESCO

AFS nådde en stor milepæl i april 2015 da UNESCO annonserte et offisielt partnerskap med oss. AFS ble gitt “konsultativ status”, som gjør det mulig for begge organisasjonene å samarbeide om saker av felles interesse.

AFS jobber tett sammen med skoler, universiteter, myndigheter, fredsorganisasjoner, humanitære- og andre frivillige organisasjoner om spørsmål som gjenspeiler vårt formål. 

Les mer om globalt medborgerskap på UNESCOs sider
Mål-4-RGB

AFS' MÅLSETTING OM UTDANNING AV GLOBALE MEDBORGERE STØTTER

FNs bærekraftsmål 4

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mål 4 fokuserer på kunnskap og ferdigheter som trengs for å fremme “bærekraftig utvikling” og “bærekraftig livsstil, menneskerettigheter, likestilling, en kultur for fred og ikke-vold, globalt medborgerskap, og verdsettelse av kulturelt mangfold og av kulturers bidrag til bærekraftig utvikling.”

Ikon: FN-sambandet

Finn ut mer om mål 4

Ressurser og god lesning

Volunteer to create change – Persspectives

AFS Perspectives: Å hjelpe verden å lære å leve sammen

Denne bloggen tar utgangspunkt i å utforske ulike syn på kultur og utdanning. Bidragsyterne håper å inspirere leserne til å bli interkulturelle endringsaktører i sine lokalsamfunn.

Les bloggen her
Volunteer to create change – Connect

Connect: interkulturell innsikt for globale medborgere

Connect er et digitalt magasin som tar for seg temaer som interkulturell læring, globalt medborgerskap, frivillighet og sosial påvirkning.

Les Connect
Innsikt

Interculturell læring (ICL) for AFS & venner

Her finner du en samling av tekster om interkulturelle konsepter, basert på forskning og erfaring. Tekstene er skrevet av eksperter på utdanning i AFS.

Her får du tilgang