På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å utsette landsmøtet til høsten. Det betyr at alle saker, slik som valg, strategi, årsberetning m.m, som skulle vært behandlet på landsmøtet utsettes. Grunnen til beslutningen er at organisasjonen jobber med å håndtere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av koronakrisen. Å gjennomføre et landsmøtet midt i en krise ville ikke vært forsvarlig. Etter vedtektene skal landsmøtet egentlig gjennomføres innen utgangen av april, men på grunn av omstendighetene ber styret om forståelse for at det beste er å utsette det.

Styret kommer tilbake med informasjon om dato, saker som skal behandles og hvordan landsmøtet skal gjennomføres.