Det var et historisk øyeblikk i AFS Norges historie da landsmøtet for første gang ble gjennomført digitalt – over møteplattformen Zoom. 36 representanter fra 15 forskjellige lokallag deltok , og ordstyrer Martine Tønnessen loste oss vel gjennom møtet. Dette var første del av to møter. Neste del vil bli avholdt 23. september og det blir anledning til å fremme flere saker. 

Viktige gjennomslag 

Det viktigste gjennomslaget på landsmøtet var antakeligvis saken om å styrke AFS Norges programportefølje, fremmet av AFS Norges landsstyret. Kort fortalt handler saken om at AFS Norge skal åpne opp for flere typer utvekslingsprogrammer, til flere land – også på de programmene som er relativt nye i AFS nettverket og i noen tilfeller gir en økonomisk kompensasjon til vertsfamiliene. Det gjør det mulig for AFS Norge å samarbeide med flere AFS-partnere, som blant annet AFS Irland og engelsktalende Canada (AFS Canada). Et godt argument for å bruke disse programmene, er at det også vil gi lavinntektsfamilier mulighet til å være vertsfamilie. AFS anser den globale kompetansen en oppnår som vertsfamilie som svært viktig, og ønsker ikke at økonomi skal være en begrensning for de familiene som ønsker å utvide sine horisonter, lære mer om kultur og knytte internasjonale vennskap. Det åpnes derfor for en liten kompensasjon av utgifter knyttet til det å være vertsfamilier, på noen utvalgte programmer i noen utvalgte land. Dette gjelder ikke vertsprogrammet i Norge, og ingen av AFS Norges vertsfamilier får økonomisk kompensasjon. Saken ble enstemmig vedtatt. Du kan lese hele saken her. 

Ellers ble både regnskap for 2018 og 2019 vedtatt, samt AFS Norges årsberetning for 2018 og 2019. 

På neste del av landsmøtet vil det bli avholdt valg, og saker som blant annet strategi og vedtektsendringer skal opp til votering. Interessert i å delta? Send en e-post til info@afs.no