AFS Norge har vært med på å forberede lærlinger i forbindelse med fylkeskommunenes mobilitetstilbud. Nå har vi også for første gang holdt en refleksjonsdag i etterkant av mobilitetsopplevelsene.

Runda pilotprosjektet!

I 2018 startet AFS Norge et pilotprosjekt i samarbeid med Akershus Fylkeskommune. I forbindelse med kommunens mobilitetstilbud der lærlinger får dra ut i Europa for å jobbe innen sitt fagfelt, har AFS holdt forberedelsesdager i forkant av oppholdet.

Den aller første gruppen av lærlinger vi møtte gjennom forberedelse ved prosjektstart på sensommeren er nå tilbake med nye erfaringer i bagasjen, og vi har vært så heldige å få møte dem igjen over en dag fylt med refleksjonsaktiviteter. Gleden er derfor stor over å kunne si at pilotprosjektet er fullført!

Styrking av eksisterende tilbud

AFS Norge har siden sommeren forberedt flere grupper med lærlinger både for Akershus fylkeskommune og for Hedmark og Oppland. Det er fint å se at det i takt med økt fokus på internasjonalisering av utdanning også ligger et fokus på å styrke allerede eksisterende tilbud ved å gi et større læringsutbytte til de som benytter seg av disse.

Å fremme interkulturell forståelse og global kompetanse gjennom læring, kurs og oppfølging har vært et viktig fokus for AFS i alle år. Det er derfor ekstra positivt at vi kan bidra med å overføre våre erfaringer og kompetanse på dette feltet også til andre grupper enn de som deltar direkte igjennom våre egne tilbud av læringsopplevelser.

Økt læringsutbytte

I løpet av to dager ble de til sammen 43 lærlingene invitert med på refleksjon og bevisstgjøring knyttet til opplevelsen de har tatt del av og erfaringene de har opparbeidet seg. Dagene gikk med på å rette fokus mot forventninger, arbeidsplassen under oppholdet, hverdagen og egen utvikling gjennom ulike typer av aktiviteter.

Ved å knytte erfaringer med at ting gjøres på en annerledes måte enn hva man er vant med opp mot mer overordnede strukturer for forståelse av hverdagen, kan man bidra med å skape en større forståelse for at det som oppleves som annerledes ikke dermed nødvendigvis er feil. Et læringsutbytte man kan dra nytte av og utvikle videre så lenge man lever.

Veien videre

Det var et herlig gjensyn med en tydelig mer selvstendig gjeng med unge voksne. Ikke bare har de funnet nye venner blant hverandre og i utlandet, men også vært gjennom en opplevelse og en erfaring som har styrket dem både på et personlig nivå og i yrkessammenheng. Et veldig spennende prosjekt å kunne ta del i og fortsette videre med.