Høstsemesteret har så vidt startet, og vi er allerede i gang med et spennende pilotprosjekt for året! I samarbeid med Akershus Fylkeskommune har vi nemlig vært med på å forberede lærlinger som skal ut i Europa for å arbeide i ulike bedrifter innen deres fagfelt.

Mobilitetstilbudet

Læretid i Europa er et mobilitetstilbud for lærlinger, der de får mulighet til å arbeide tre måneder innenfor sitt fagfelt i ulike land i Europa. De blir alle utplassert på ulike bedrifter i det landet de har fått godkjent, og bor i kollektiv eller hos lokale vertsfamilier under oppholdet.

Målet med mobilitetsoppholdet er at lærlingene skal utvide sin faglige kompetanse og kunnskap, og samtidig lære nye metoder og teknikker. Oppholdet skal også styrke kompetansen og forståelsen av språk og kultur, i tillegg til å være med på å legge grunnlaget for et internasjonalt nettverk.

43 lærlinger ut i Europa

I høst er det hele 43 lærlinger som reiser av gårde for å møte en ny arbeidskultur i et nytt land, og AFS Norge har hatt en dagslang workshop med de før avreise. Møtet med en ny arbeidskultur kan i utgangspunktet være utfordrende i seg selv – særlig i et nytt land – og kan by på nye måter å gjøre ting på enn hva man er vant med på arbeidsplassen sin hjemme i Norge. I tillegg til dette kommer selvsagt en ny hverdag fylt med nye mennesker, aktiviteter og ansvar. Før man hopper i en slik erfaringsreise mener vi det er nyttig å være bevisst på mulige forventninger og ha flere bein å stå på i møte med nye utfordringer.

AFS jobber for å fremme interkulturell forståelse og global kompetanse som et nyttig og verdifullt verktøy. I Norge har vi drevet med forberedende arbeid overfor deltakere på våre skoleprogrammer i lang tid. Det er derfor veldig fint å se at vi kan dra nytte av vår lange erfaring innenfor dette feltet og kunne tilpasse det også til andre typer mobilitetsprogrammer – og nye deltakere som får mulighet til å smake på en ny kultur.

Forberedlese av lærlinger som skal til Spania, Italia, Portugal, Hellas og Danmark på dag 2.
Verdien i forberedelse

I løpet av de to dagene vi var sammen med lærlingene, gjorde vi aktiviteter, snakket om og delte erfaringer knyttet til (arbeids)kultur, kommunikasjon, førsteinntrykk og ikke minst det å tørre å være nysgjerrig! Ved å være bevisst på sin egen måte å være på, og skape forståelse for hvorfor vi kanskje tenker likt eller ulikt om bestemte ting, kan utfordringer håndteres på en slik måte at vi kan lære av våre egne og andres erfaringer. Dette kan vi ta med videre både i arbeidslivet og hverdagen – kanskje lærer man noe nytt, kanskje kan man lære bort noe nytt!

Å finne noe utfordrende er ikke et problem. En utfordring kan man ta lærdom av og bygge videre på. Da kan det være fint å ha snakket om det i forkant og ha noen knagger å lene seg på – og ikke minst reflektere over det i etterkant.

Noen av lærlingene har allerede reist av gårde, mens andre drar innen få uker. Vi ønsker alle et lærerikt opphold med en god dose nysgjerrighet. Lykke til!