I den nye læreboken i programfaget Kommunikasjon og kultur i videregående skole, har AFS fått bidra med en av sine modeller, «Isfjellet», som blir brukt som en metafor i forbindelse med å forstå kultur på en bedre måte.

«Kommunikasjon og kultur er et av de nyeste fagene i den videregående skolen og kanskje også et av de mest aktuelle» – Kultur og kommunikasjon (2019)

Nytt fag og ett av de mest aktuelle

«Kommunikasjon og kultur er et av de nyeste fagene i den videregående skolen og kanskje også et av de mest aktuelle» lyder det i forordet til den helt nye læreboken i programfaget Kommunikasjon og kultur.

Utgangspunktet til at faget ble til er samfunnsutviklingen på globalt og digitalt nivå som krever en ny type kompetanse. Vi reiser mer enn tidligere, flytter mer rundt, kommuniserer i større grad med andre som har en annen kulturell bakgrunn enn oss selv – og vi kommuniserer annerledes enn hvordan vi kommuniserte tidligere.

AFS jobber med kultur og kommunikasjon

«Det er gøy å dele en så velfungerende modell med mange flere skoleelever enn de som reiser på utveksling, synes jeg. Er det noen som jobber med kultur og kommunikasjon så er det jo AFS!» formidler Kirsten Kalleberg, fungerende redaktør i Cappelen Damm, forlaget bak læreboken.

«Er det noen som jobber med kultur og kommunikasjon så er det jo AFS!» – Kirsten Kalleberg, Cappelen Damm

 

AFS bruker mye tid på å følge opp elever som skal reise ut på kortere og lengre mobilitetsopphold, både før avreise, underveis i oppholdet og for å reflektere og samle tanker og opplevelser i etterkant. En av de modellene vi har videreutviklet, er et isfjell som blir brukt som en metafor for kultur, som nå også benyttes i læreboken for videregåendeelevene.

Det dette nye programfaget Kommunikasjon og kultur og AFS har til felles, er nettopp en enighet om at mer kompetanse på kultur og interkulturell kommunikasjon er nødvendig for å få en bedre opplevelse og forståelse av hverandre, og legge bedre til rette for kommunikasjon på tvers av kulturelle koder.

Det kulturelle isfjellet

«Isfjellet» tar utgangspunkt i sosialantropologen Edward T. Hall sin metafor «The Cultural Iceberg» fra 1976. Modellen sier noe om hva kultur er og hva den består av. Slik som tilfellet ved et isfjell er at kun en liten del av isfjellet er synlig fra overflaten, kan man si det samme om kultur; at man med det synlige øye kun kan oppfatte deler av hvorfor den andre gjør som en gjør, eller tenker som en tenker.

Hall mente at kun ved å delta i en kultur over en lengre periode kunne gjøre det mulig å forstå den bedre. Man vil da i større grad kunne oppfatte de underliggende byggeklossene som ligger til grunn for den andres måte å være på, det som ligger i underbevisstheten og faller oss naturlig å gjøre, den usynlige delen av isfjellet under havoverflaten.

Bli godt rustet

Et av flere målsettinger med faget, er å gjøre elevene godt rustet til å drøfte utfordringer som kan oppstå når mennesker med ulik bakgrunn møtes. Måten man kommuniserer hvem man er, hvem man vil være og hvem man vil ta en del av kommuniseres ikke bare gjennom språk direkte, men også gjennom klær, væremåte, toneleie, valg av ord også videre – som kan variere. Kommunikasjon virker slik sett inn på maktforhold og evnen til å påvirke ikke bare i store organisasjoner, men også i vennegjengen i hverdagen.

Det trengs mer kompetanse

Ja, det trengs stadig mer kompetanse og flere læringsmuligheter innenfor rammene av kultur og kommunikasjon. Ikke bare i videregående opplæring og blant utvekslingselever, men også til langt flere unge og voksne som studerer og jobber innen ulike fagområder. Enn så lenge ønsker vi alle videregåendeelever som tar dette faget masse lykke til med læringsutviklingen!

Les mer om at AFS forbereder lærlinger som skal ut på mobilitetsopphold.

Kilder:

Børresen, P. F., Vanvik, M. G. og T. G. Økland (2019) Kultur og kommunikasjon