Forberedelse av en ny gruppe med lærlinger fra fylkeskommunene Hedmark og Oppland.

Pilotprosjekt

Tidligere i høst startet AFS Norge opp med et pilotprosjekt der vi sto for forberedelsen av en gruppe lærlinger som skulle ut i verden på mobilitetsopphold gjennom Akershus fylkeskommune. Lærlingene blir plassert rundt om i Europa på ulike bedrifter innen sitt fagfelt, og skal jobbe der i litt over tre måneder. En god forberedelse kan bidra til mer realistiske forventninger til oppholdet, og et mer reflektert forhold til kommunikasjon, håndtering av utfordrende situasjoner og ikke minst seg selv. Dette vil kunne ha en positiv ringvirkning ikke bare på selve oppholdet, men også på utbyttet i etterkant.

Flere lærlinger forberedes

Lærlingene vi var med på å forberede i august er nå spredt rundt i Europa. Spredt rundt på nye arbeidsplasser, med annerledes hverdager og nye mennesker rundt seg. Nervepirrende! I mellomtiden har vi fått lov til å være med på å forberede nye lærlinger som skal ut, men denne gangen fra fylkeskommunene Hedmark og Oppland.

Det er veldig fint å se at flere fylkeskommuner ser nytten av en god forberedelse før mobilitetsopphold. Det er et stadig økende fokus på kortere og lenger opphold i utlandet, spesielt i forbindelse med internasjonalisering i utdanningen. Med en slik utvikling, bør fokuset vel så mye ligge på hele mobilitetsopplevelsen og utbyttet av oppholdet. Det kan nemlig være utfordrende med en ny hverdag der det som er kjent og akseptert for de andre rundt deg, ikke er det for deg selv. Da kan det komme godt med å være rusta med noen verktøy og samtaler i forkant.

Les mer om den dagslange workshopen vi hadde i Lillehammer på Oppland.no.

«Vær åpen, ikke ta ting for gitt og vær nysgjerrig. Det er rådene lærlingene får med seg før jobb i utlandet.»