AFS Norge er i stadig utvikling, og utvider nå programporteføljen med nye og spennende destinasjoner. Som tilbyder av interkulturelle læringsmuligheter er det viktig for AFS å henge med i tiden og kunne tilby programmer som også fenger norsk ungdom. Vi har i år derfor satset mer på kortere programmer blant annet, og er spent på hvordan dette vekker interessen til nysgjerrige unge!

Doblet antallet destinasjoner

AFS har i flere år tilbudt språkreiser. I løpet av den siste måneden har vi imidlertid inngått partnerskap med flere AFS-organisasjoner og har med dette doblet antall destinasjoner. Vi er stolte av å kunne tilby unge i Norge muligheten å reise til Russland, Argentina og Tunisia (fransk og arabisk), i tillegg til våre allerede eksisterende partnere, for å lære et nytt språk og bli kjent med den lokale hverdagen.

En unik og læringsrik opplevelse

Språkreisene er kortere utvekslingsprogrammer som varer i alt fra fire til sju uker. Når man er på språkreise med AFS bruker man sommeren på å bli bedre kjent med et nytt språk og en ny kultur. Selv om språkreisene er kortere enn våre tradisjonelle skoleprogram gir det likevel deltakerne en unik og læringsrik opplevelse.

Programmene legger til rette for personlig vekst på flere områder. Blant dem økt språkforståelse, ny kunnskap om seg selv og hvordan man hånderter ukjente situasjoner. For ikke å snakke om en større forståelse for verden rundt seg, bedre tilpasningsevne og økt selvstendighet for å nevne noe.

Spent på veien videre!

Med språkreisene når vi også en yngre målgruppe, og unge ned i 14-årsalderen kan søke. Vi håper mange ungdommer vil være interessert i å utvide horisonten gjennom en språkreise med AFS – til vår nabo Russland for eksempel! Vi kan allerede avsløre at vi også har andre spennende prosjekter på gang – så hold deg oppdatert!