Med styreverv i et lokallag så er det med å drifte organisasjonen i ditt nærområde. Det gir deg en rekke god erfaring, som ser bra ut på CVen. For å nevne noe, så kan du lærer om ledelse, koordinering, konflikthåndtering og økonomi. Du får være med å bestemme, og du får en god innsikt i hvordan organisasjonen drives. Du er bindeleddet mellom det som skjer lokalt, og det som skjer nasjonalt. Med styreverv i et lokallag påtar du deg en nøkkelrolle i vår virksomhet, og du får både innflytelse og muligheten til å møte masse spennende mennesker!

Som styremedlem i et lokallag kan du:

  • Være lokallagsleder og få ledererfaring
  • Være et viktig bindeledd mellom sekretariatet og medlemmene lokalt 
  • Lære om alt i fra økonomi til konflikthåndtering
  • Koordinere aktiviteter lokalt
  • Være med å bestemme i organisasjonen

Det kan passe deg hvis du…

  • Har noe erfaring som AFS-frivillig
  • Liker å lede, eller koordinere oppgaver
  • Er strukturert og organisert
  • Er flink med folk 
  • Er god på kommunikasjon