Gjennom å arrangere interkulturelle aktiviteter er du med på å skape globale verdensborgere. Det kan være aktiviteter som camper for AFSere, gjennom kurs og workshops, foredrag på skoler eller sosiale aktiviteter i lokalmiljøet ditt. Felles for alle aktivitetene er at det bidrar til å reflektere over både egen og andres kultur, og således er lærerikt for både de som arrangerer og de som er med på aktiviteten.

Dette er noe av det du kan gjøre

 • Hold kurs, foredrag eller andre aktiviteter i interkulturell læring i ditt nærmiljø
 • Arrangere sosiale aktiviteter for AFSere i ditt lokallag
 • Holde foredrag om interkulturell læring på skoler
 • Hold kurs for lærlinger 
 • Hold kurs for andre frivillige 
 • Arrangere camper og leirer for AFSere
 • Arrangere foreldremøter for vertsfamilier

Det kan passe deg hvis du…

 • Er glad i formidling, og interessert i å videreutvikle deg i denne rollen
 • Liker å jobbe sammen med andre
 • Er organisert, strukturert og god gjennomføringsevne (evt. løsningsorientert) 
 • Er engasjerende 
 • Er glad i kulturteori, samt ikke-formell læringsmetode
 • Ønsker å videreutvikle dine ferdigheter innen interkulturell læring

«Jeg har vært leder på leir flere ganger, og det er noe av det gøyeste jeg gjør i AFS. Det beste er å få lov til å følge eleven gjennom hele året – være med på ankomstleir, midtsårsleir og så avslutningsleir. Jeg føler jeg utvikler meg selv, og bidrar til at AFSerne får det bedre i Norge»