Som kulturell veiviser skal du hjelpe og støtte utvekslingselev og vertsfamilie gjennom utvekslingsåret i Norge. Videre skal lokalkontakten være en kulturell veiviser for utvesklingseleven. Gjennom månedlige læringsaktiviteter lærer både du, eleven og vertsfamilien om kulturforskjeller og tilpasning. Å være lokalkontakt er en hyggelig måte å bli kjent med en ungdom fra en annen kultur på, samtidig som du bistår vertsfamilien og utvekslingseleven gjennom de utfordringene de skulle støte på

Som lokalkontakt skal du

  • Møte elev og familie minst en gang i måneden
  • Være en støttespiller for utvekslingselev og vertsfamilie
  • Gjennomføre interkulturelle læringsaktiviteter med elev og familie
  • Bidra til at utvekslingseleven blir integrert i familie, på skolen og i lokalmiljøet
  • Hjelpe elev og vertsfamilie med kulturforskjeller, kommunikasjonsproblemer eller andre utfordringer som eventuelt måtte oppstå

Du passer til dette hvis du…

  • Interessert i kultur og kommunikasjon
  • Er utadvendt
  • Liker å snakke
  • Mye mye mer

«Som kulturell veiviser har jeg fått en unik sjanse til å bli kjent med en AFSer på en helt spesiell måte. Vi har hatt det mye gøy sammen, men vi har også gjennom de månedlige læringsaktivitetene utforsket både likheter og forskjeller mellom hennes kultur og min kultur. Jeg har lært mye om meg selv, og ikke minst bidratt til at AFSeren har fått et flott opphold i Norge»