Årets største frivillige begivenhet er over for denne gang. Erfarne, ferske og nye frivillige fra hele landet samlet seg i Asker for å dele erfaringer, lære noe nytt og se kjente fjes igjen. Nok en herlig helg er ved veis ende. Vi gleder oss allerede til neste år!

Den største samlingen

Høstseminaret er det største årlige arrangementet for frivillige i regi av AFS Norge Internasjonal Utveksling. Seminaret samler et bredt spekter av frivillige og ansatte i organisasjonen til en lærerik og spennende helg med kursing og utveksling av erfaringer og nye ideer. Her deltar både landsstyret, lokallagsstyrer, frivillige i alle aldre, returnees, lokalkontakter, leirledere, kursholdere og kontoransatte. Fellesnevneren er at alle på en eller annen måte har erfart AFS-effekten, og deler verdiene og formålet til organisasjonen. Det er en enighet om at Interkulturell læring er et viktig virkemiddel for å skape globale samfunnsborgere, rustet for å takle morgendagens globale utfordringer.

I år deltok rundt 100 engasjerte frivillige fra hele landet på helga i oktober i Asker. Sammen gikk de løs på ulike temaer som er viktige for organisasjonen, og utvekslet ideer og kunnskap fra egne hverdager som frivillig i AFS Norge.

30 nye unge frivillige!

De frivillige i AFS Norge utgjør en stor og mangfoldig gruppe. De kommer i alle aldre og variasjoner. For å tilfredsstille mangfoldet var det også flere ulike sesjoner å velge mellom på Høstseminaret.

Alle unge nye frivillige som ønsker å engasjere seg i AFS Norge – om det er etter deltakelse på en av våre programmer, eller rett og slett bare fordi en synes det framstår som en spennende organisasjon å være med i videre – får delta på en Kick-off! Her kick-startes frivilligengasjementet over en helg med «hvordan å være frivillig» i AFS, samtidig med en grunnleggende innføring i AFS’ verdier og formål. I år deltok over 30 nye frivillige på denne sesjonen!

Kursing i grunnleggende verdier og formål

For å samle alle i organisasjonen rundt AFS’ felles verdigrunnlag og mål om å tilrettelegge for nødvendige ferdigheter for å kunne lære å leve sammen på en god måte på tvers av kulturer, legger vi også til rette for jevnlige kurs i interkulturell lærling. På Høstseminaret holdt noen av våre frivillige kursledere et slikt type kurs. Fokuset i helgen lå særlig på hvordan deltakerne kan bruke sin interkulturelle forståelse og kompetanse både i sin rolle som frivillig i organisasjonen og som en aktiv medborger i hverdagen generelt.

Ser framover

Det er mye spennende som skjer i AFS Norge om dagen. Både hva gjelder utviklingen på frivillighetsfronten, av nye programmer og i organisasjonen. Arbeidet med den nye strategien som trer i kraft fra 2020 har også tatt sine barneskritt. Det ble vist mye interesse for det pågående arbeidet gjennom engasjerte frivillige som ledet an gode og spennende diskusjoner på dette, noe som gir motivasjon for det videre arbeidet og spennende tider å se fram mot.

Ettersom våre frivillige er å finne i alle kriker og kroker av landet, utgjør Høstseminaret den største nasjonale møteplassen i løpet av året. En slik anledning gir en gylden mulighet til å oppdatere på hva som skjer lokallagene imellom, hva som skjer i landsstyret og hva som skjer på kontoret – i tillegg til gode diskusjoner som legger føringer for videre arbeid.

Gleder oss til 2019!

Tilbakemeldingene fra Høstseminaret har i hovedtrekk vært svært positive og deltakerne har vært fornøyde etter en intensiv helg med ny kunnskap, nye perspektiver, god mat og ikke minst nye bekjentskaper.

Vi ser allerede frem til neste års Høstseminar og håper at de frivillige som deltok har fått mer motivasjon, gnist og ikke minst engasjement til å fortsette det gode arbeidet de gjør som frivillig for AFS Norge. En stor takk til alle dere – vi ses snart igjen!

Se noen øyeblikk fra høstseminaret her!