I mai 2018 samlet lærere fra hele verden seg i Istanbul på konferansen Spectrum of Education. Konferansen ble arrangert for sjette gang av Türk Kültür Vakfı og AFS Tyrkia og ble holdt på FMV Işık Okulları skolen. Årets tema var “On a path to global citizenship – What is missing, what is not?”. I tillegg til et symposium med fem interessante hovedtalere, tok AFS Norge del i workshoper med lærere og pedagoger fra India, USA, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Sør-Afrika, Russland, Serbia, og Brazil. Målet var å samle mangfoldige tanker om hva som kreves for å gjøre utdanning innen globale medborgerskap vellykket.

Både på symposiet og under workshopen kom mange forskjellige syn på global kompetanse fram, men alle var enige om at det er en viktig kompetanse som er helt avgjørende i det 21. århundre for aktiv deltakelse som global medborger i et samfunn i stadig endring. Det å leve sammen på en respektfull måte med folk fra ulike bakgrunn er noe man kan lære seg på ulike vis – ikke minst kan klasserommet være et bra sted å øve på og utvikle vår globale kompetanse.

AFS mener at global kompetanse blant annet er å ha ferdigheter innen interkulturell forståelse, problemløsning, ledelse og språk – som alle er viktig for å lykkes i en global økonomi, og utgjøre en positiv forskjell i verden. Globalt medborgerskap er en givende, livslang prosess som involverer både formell læring og praktisk erfaring. Her kommer noe kjappe tips for hvordan å styrke den globale kompetansen i klasserommet ditt!

1. Reflekter over hva dine elever allerede er flinke på og hvordan man kan styrke de områdene som trenger utvikling
Global kompetanse kan virke litt vagt og uhåndgripelig. Det er derfor bra å tenke på hva det egentlig innebærer, og hvilke kompetanser dine elever egentlig har behov for.  Et praktisk visuelt hjelpemiddel er The globally competent learning continuum, laget av forskere på University of North Carolina.  Med den kan du som lærer finne ut av hvilke disposisjoner som trenger litt mer oppmerksomhet, og hvilke ferdigheter elevene dine allerede innehar. 
2. Sjekk AFS sine læreplan til inspirasjon
AFS har mange læreplaner og workshopveiledninger som er lett å anvende og klar for bruk! 
AFS International har laget en læreplan som er en bra start for å snakke om interkulturell læring i klasserommet. I tillegg kan du lese en praktisk og allment how-to-artikkel her.
Det europeiske AFS-nettverket EFIL (European Federation for Intercultural Learning) har også laget en fantastisk toolbox med masse forskjellige læreplaner: Intercultural learning for Pupils and Teachers Toolbox!
AFS Norge kan også komme og holde en tilpasset tversfaglig interkulturell time eller to – ta gjerne kontakt med Erika Wollner, vår koordinator for interkulturell læring!
3. Ta en virtuell field trip
Hos AFS begynte den hele interkulturelle læringen med utveksling. Vi tror fortsatt på at det å komme en ny kultur i møte, bli kjent med den over en lengre periode og bruke erfaringsbaserte læringsmuligheter til det fulle er en utmerket måte å bli global kompetent på. Vi jobber for at våre utvekslingselever ved endt program skal være aktive globale medborgere. Som organisasjon synes vi samtidig at det finnes flere alternativ som kan lede til en lignende læringserfaring, og at den blant annet kan startes med en workshop. En annen ikke ubetydelig ressurs er naturligvis internettet! Hvorfor ikke dra på field trip gjennom Skype? Eller ta en titt innom f.eks. Badamihulene i India gjennom Google Arts & Culture? Her er det masse ting fra verden som vi nå kan oppdage og utforske hjemme i våre egne hjem. 
4. Bli med på et internasjonalt arrangement som AFS frivillig
Som AFS frivillig får du mulighet å bli med på flere forskjellige nasjonale og internasjonale arrangement – det kan være en skikkelig boost for inspirasjonen og ikke minst et bra sted å nettverke med lærere fra hele verden! Det er ofte veldig lett å melde seg på, og man må som oftest ikke ordne det selv,  i tillegg kan AFS Norge støtte deltakere på slike arrangement. Meld deg på som frivillig her, så holder vi deg oppdatert over kurs- og arrangementtilbudet både innenlands og utenlands! Nå til høsten kan du f.eks. bli med på AFS Global Conference i Budapest, 26.-28. september.
 
5. Ta Global Competence Readiness spørreskjemaet
Nå vil også PISA (Programme for International Student Assessment) oppfordre skoler til å måle 15-åringers kunnskaper og ferdigheter innen global bevissthet, ved siden av kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Resultater sammenlignes på tvers av land og over tid.
Norge valgte likevel å ikke ta med global kompetanse i sine PISA-undersøkelser, selv om de norske læreplanene allerede henviser til krav på globale kunnskaper. 
Derfor har AFS utviklet et verktøy som kan hjelpe deg å kartlegge hva din skole allerede gjør for å bygge global kompetanse blant lærere og elever, og som kan gi tips og resurser som man kan bruke for å forbedre sin innsats. AFS Global Competence Readiness Index for Schools er et gratis selvurderingsverktøy og  enressurspakke for grunnskoler og vidergående skoler som vil gi lærere mulighet til å utstyre generasjon Z studenter til å trives i en globalt sammenkoblet verden. Du som er lærer kan også ta testen for å f en tillpasset skoleprofil!