I regi av AFS International er det 26.-28. september duket for Global Conference i Budapest! Konferansen inviterer og samler lærere, studenter, politikere, beslutningstakere og samfunnsengasjerte til å ta del i en felles diskusjon om global kompetanse som en internasjonal prioritet. Temaet «Global Competence: Our Future, Our Responsibility» settes på agendaen og utforskes med det mål for øyet å forberede studenter, lærere, arbeidstakere og deltakere med den interkulturelle kompetansen, ferdighetene og forståelsen som er nødvendig i en stadig mer globalisert verden. Er dette noe for deg?

«If we don’t get global competence right, we are building our education systems on sand.»

– Dr. Andreas Schleicher, OECD Directorate for Education and Skills/Pisa

Med økende diversitet i lokalsamfunn og en hverdag som trekker oss stadig nærmere hverandre på tvers av landegrenser og økonomi, er det blitt desto viktigere å kunne  kommunisere og samarbeide godt også med andre enn de vi tenker at vi kjenner best. Å gjøre mennesker i alle aldre mer globalt kompetente for slik å kunne lære, leve og arbeide i fellesskap er en verdi som viser seg stadig mer betydningsfull. I tråd med den nye strategien til AFS International tilbyr konferansen en unik mulighet der personer innen ulike sektorer og utdanning samles for å samkjøre og koordinere sine ressurser, tanker, muligheter og fremtidige prosjekter.

Inviterte gjester som blant annet Andreas Schleicher fra OECD, Kaya Henderson fra Teach For All og Anantha Duraiappah fra UNESCO MGIEP kommer for å samtale om global kompetanse. Sammen med deltakerne vil de diskutere nytenkende og bærekraftige måter for hvordan vi bedre kan forberede oss til å tenke kritisk, til å lede interkulturelle situasjoner og til å kommunisere på tvers av alder, bakgrunn og ulikheter.

Konferansen vil adressere følgende globale utfordringer og muligheter:

  1. Global kompetanse som en essensiell ferdighet i det 21. århundre
  2. Styrking av lærere og lektorer på grunnskole og i videregående utdanning innen feltet av global kompetanse
  3. Fremme global kompetanse i høyere utdanning og på arbeidsplassen
  4. Styrke global kompetanse i ikke-formell utdanning
  5. Bygge bro og styrke samarbeidet blant alle aktører innen global kompetanse

Påmelding

Konferansen er åpen for alle interesserte, med et særlig fokus på lærere og formidlere, studenter og alle relevante aktører innen interessefeltet. Meld deg på direkte via nettsidene, eller kontakt gjerne Erika på [email protected] for spørsmål. Før 2. juni får du early bird pris for €550, men påmeldingen er åpen helt fram mot arrangementet.

Er du fulltidsstudent eller lærer kan du søke på et stipend innen 22. juni som dekker kostnadene for hele oppholdet.