AFS gjør frivillige til globale medborgere og endringsaktører

Vi kaller det #AFSeffect!
Volunteer – CREATE_CHANGE

Bidra til endring

Hjelp AFSere og ditt nærmiljø med å sette pris på og verdsette kulturelle forskjeller.

Volunteer – CREATE_COMMUNITY

Bidra til samhold

Før mennesker sammen for å dele ideer og tradisjoner. Sammen skaper vi forståelse og respekt.

Volunteer – CREATE_YOURSELF

Bidra til engasjement

Ta rollen som en medborger, leder og endringsaktør i ditt nærmiljø.

Volunteer – CREATE_FUTURE

Bidra til framtiden

Bidra til å skape en mer fredelig og rettferdig verden.

Slik blir du frivillig i AFS

How to become… Step1

Registrer deg

For å ivareta sikkerhet og god oppfølging for våre deltakere, må alle frivillige registreres og skrive under en taushetserklæring. Du får mulighet til å velge hva du ønsker å jobbe med. Står du fast? Vi er her for å hjelpe.

How to become… Step2

Møt andre frivillige

Finn ut mer om oss, og hva frivillighet handler om i AFS. Sammen finner vi ut av hvilken rolle som passer best for deg, avhengig av hvor mye tid du har, og hva du ønsker å lære og gjøre.

 

How to become… Step3

Få opplæring

Motta grunnleggende opplæring for å være frivillig i AFS, inkludert What Every AFSer Should Know About Intercultural Learning™, for å forberede deg på en engasjerende og meningsfylt rolle som frivillig.

How to become… Step4

Start din reise

Du vil få en spennende tid uansett hva du gjør i AFS. Du vil møte internasjonale elever, få venner fra hele verden, jobbe med engasjerte frivillige og tilegne deg interkulturelle – og andre – ferdigheter som varer livet ut.

 

Hver enkelt frivillig har stor innvirkning på AFS

Frivillige er drivkraften i AFS, og er aktive på alle nivåer i organisasjonen.
Vol – to create change30

Støtte

 • Koble AFS-elever med vertsfamilier i Norge
 • Hjelp vertsfamilier å bli kjent med utvekslingseleven sin
 • Vær lokallagets kontakt med skoler
 • Introduser utvekslingselever for lokalsamfunnet ditt
 • Hold regelmessig kontakt med vertsfamilier og elever for oppfølging
My beautiful picture

Planlegge

 • Organisere orienteringer for elever som reiser ut eller kommer til Norge
 • Arranger artige sosiale aktiviteter og turer
 • Samle vertsfamilier så de kan dele sin opplevelse
 • Sett opp informasjonsmøter for elever, familier eller frivillige
Vol – to create change9

Gi opplæring

 • Guide AFSere og andre gjennom de interkulturelle læringsreisene deres
 • Introduser utenlandske elever for den norske kulturen
 • Legg til rette for læring gjennom kreative aktiviteter
 • Del din egen globale erfaring og kunnskap om kultur
Vol – to create change2

Lede

 • Lanser prosjekter i lokalsamfunnet for å hjelpe andre til å lære å respektere, sette pris på og verdsette andre kulturer
 • Engasjer deg i lokallag og styre i nærområdet
 • Lær hvordan du koordinerer lokale frivillige
 • Inspirer andre til å engasjere seg i lokalsamfunnet sitt

Registrer deg som frivillig

Som AFS-frivillig hos oss kan du være med på å gjøre en stor forskjell i livet til mange mennesker! Oppgavene du kan velge mellom er mange. Du får mulighet til å utvikle deg personlig og profesjonelt – samtidig som du har det gøy.

Jeg vil bli frivillig i AFS

Utfordre deg selv - samtidig som du har det gøy

Som frivillig i AFS får du:

 • En ny, givende hobby
 • Møte mange engasjerte mennesker
 • Jobbe tett sammen med erfarne frivillige for å finne kreative løsninger
 • Lære å utvikle deg selv
 • Finpusse praktiske evner som kan gi deg fortrinn i studier og på jobb
 • Utdanne deg til å bli fasilitator for interkulturell læring 
 • Viktig organisasjons- og ledererfaring du kan bruke resten av livet
 • Mulighet til å delta på kurs og seminarer, både nasjonale og internasjonale

"Å være frivillig i AFS har vært en øyeåpner på mange måter.

Kunnskap om interkulturell læring, dypere kjennskap til kulturer, og møtene med mange flotte ungdommer fra hele Hordaland er uvurderlig. Det er svært lett å trekke veksler på det å være frivillig og det å være lærer. Et møte med AFS er et livslangt møte med verden – med stadig nye utfordringer og opplevelser.”
Christian, AFS Bergen

AFS støtter FNs bærekraftsmål

AFS mener at FNs bærekraftsmål 4 og 16 er avgjørende for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker.
God-utdanning

Bærekraftsmål 4:

GOD UTDANNING

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mål 4 fokuserer på kunnskap og ferdigheter som trengs for å fremme «bærekraftig utvikling» og «bærekraftig livsstil, menneskerettigheter, likestilling, en kultur for fred og ikke-vold, globalt medborgerskap, og verdsettelse av kulturelt mangfold og av kulturers bidrag til bærekraftig utvikling.»

Ikon: FN-sambandet

Les mer
Fred

Bærekraftsmål 16:

FRED OG RETTFERDIGHET

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Fred er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Ikon: FN-sambandet

Les mer

AFS sitt overordnede mål

AFS Norge er en internasjonalt rettet, ideell, frivillig medlemsorganisasjon som skaper interkulturelle læringsmuligheter for å hjelpe mennesker å utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. 

Les mer om hva vi står for

Ressurser og god lesning

Volunteer to create change – Volunteer Voices

Volunteer Voices

Denne frivillig-drevne bloggen er en plattform der AFSere verden over utveksler ideer om lokale og globale aktiviteter som kan utgjøre en forskjell. La deg inspirere!

Les bloggen her
Volunteer to create change – Connect

Connect: interkulturell innsikt for globale medborgere

Connect er et digitalt magasin som tar for seg temaer som interkulturell læring, globalt medborgerskap, frivillighet og sosial påvirkning.

Les Connect her
Volunteer to create change – Persspectives

AFS Perspectives: Å hjelpe verden å lære å leve sammen

Denne bloggen tar utgangspunkt i å utforske ulike syn på kultur og utdanning. Bidragsyterne håper å inspirere leserne til å bli interkulturelle endringsaktører i sine lokalsamfunn.

Les bloggen her
Innsikt

Interculturell læring (ICL) for AFS & venner

Her finner du en samling av tekster om interkulturelle konsepter, basert på forskning og erfaring. Tekstene er skrevet av eksperter på utdanning i AFS-nettverket.

Få tilgang til materiellet