av Hanna, frivilligkoordinator

Vårseminaret 2019, en samling for frivillige i AFS Norge som ble arrangert helga 5.-7 april. Vårseminaret samler lokallag og frivillige fra hele landet for å utveksle erfaringer, og det var en helg fylt med gode diskusjoner, gjensynsglede, nye bekjentskaper og interkulturell læring.

Frivillige fra hele Norge

Årets vårseminar samlet nærmere 60 frivillige og ansatte i AFS Norge. I år ble det holdt tre parallelle kurs: lokallagssamling, lederkurs og hovedlederkurs. Lokallagssamlingen samler lokallagene i Norge for diskusjoner og workshops om AFS’ arbeid, strategi og videre utvikling. Lederkurset og hovedlederkurset er for frivillige som skal være ledere på AFS sine leirer og camper.

Samarbeid om felles mål

Lokallagssamling arrangeres annethvert år de årene det ikke er Landsmøte på våren. Samlingen gir mulighet for at representanter fra lokallagene møtes for å diskutere ulike temaer tilknyttet AFS’ arbeid – og selvsagt være sosiale og ha det hyggelig sammen.

Årets seminar fokuserte på status i organisasjonen, strategimål og hvordan man kan jobbe sammen for å nå felles mål. I takt med samfunnsendringer og endringer i organisasjonen er det viktig med nye perspektiver på samarbeid, målforståelse og videreutvikling. Hvordan man skal «jobbe annerledes sammen» fremover var en av temaene som ble diskutert. Mange gode ideer og tanker herfra vil inkluderes i den videre utviklingen av organisasjonen og frivilligheten i AFS.

Forbereder ledere

Lederkurset forbereder frivillige på rollen som leder på AFS sine leirer og camper. Disse avholdes både før, under og etter utvekslingsoppholdet for elever som reiser ut og for elever som kommer til Norge på utveksling med AFS.

Målet med kurset er at deltakerne skal få en grunnleggende forståelse for betydningen av godt lederskap og lære om hvordan de selv kan stå frem som trygge og ansvarsfulle ledere klare til å motivere og engasjere andre i tråd med AFS sine kjerneverdier. Det er fokus på interkulturell læring og kommunikasjon som verktøy.

Hovedlederkurset er videre påbygning av lederkurset, med økt fokus på organisering og gjennomføring av leirene og det praktiske rundt arrangeringen.

Vi takker alle frivillige som deltok og gjorde seminaret til en herlig opplevelse!