Dersom du ikke vet hva du skal gi til en stor anledning, som for eksempel en konfirmasjon – så kan vi anbefale deg å gi bort en språkreise med AFS!

En språkreise er en helt unik mulighet til å forlate barnerommet for å få nye opplevelser, vennskap for livet og oppnå større selvstendighet under trygge rammer.

8 gode grunner til å gi bort en språkreise:
1. Gode språkkunnskaper

Gjennom en språkreise med AFS vil din ungdom styrke sine språkkunnskaper, som vil gi en fordel både faglig, karrieremessig, sosialt og personlig.

2. Styrket CV 

Ved å delta på språkreise vil din ungdom ha en unik erfaring som mange aldri får oppleve. Dette styrker en CV både i form av erfaring fra et internasjonalt miljø, nye perspektiver og gode språkkunnskaper.

3. Økt utbytte ved senere skolegang

En språkreise vil kunne øke utbyttet av din ungdom sin skolegang. Ved å oppleve nye tilnærminger til fagstoff og problemstillinger vil dette gi en bedre forståelse av senere undervisning.

4. Et internasjonalt nettverk

En språkreise med AFS kan gi din ungdom en internasjonal vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil dette nettverket kunne brukes til både videre utdanning og senere arbeidsliv.

5. Lokale kulturopplevelser

Under en språkreise vil din ungdom få mulighet til å utforske en ny by og et nytt land på en helt spesiell måte. Som deltaker på vår språkreise blir man automatisk dratt inn i byens hverdag og få en mulighet til å se hvordan mennesker lever et annet sted i verden.

6. Selvutvikling

Din ungdom vil oppdage nye sider ved seg selv som gjør det enklere å tilpasse seg nye situasjoner. Utbytte etter et lengre opphold i et fremmed land er mye større både kulturelt og personlig, sammenlignet med en kort ferietur.

7. Aktiviteter fra morgen til kveld

Under språkreisen blir man del av et skreddersydd opplegg med faglige og sosiale aktiviteter alle dager. Det vil bli gjennomført både dagaktiviteter og helgeutflukter i løpet av oppholdet.

8. Selvstendighet og mestring

En språkreise vil kunne gi en økt mestringsfølelse som bidrar til en god forberedelse på senere utdannelse. Din ungdom får en unik mulighet til å utforske sin egen komfortsone og lære å takle nye utfordringer.

Ønsker du mer informasjon om våre språkreiser?
Les mer her eller send inn et interesseskjema.