De nordiske AFS-landene møttes i Reykjavik første helgen i mars for å diskutere utfordringer og dele gode erfaringer med vertsfamilierekruttering. Fra Norge deltok to frivillige og to fra sekretariatet for å knytte nettverk, få nye ideer og inspirasjon.

Like utfordringer

Fra Norge deltok representanter fra lokallaget i Molde og Bodø samt koordinator for vertsprogrammet og kommunikasjonsansvarlig fra kontoret. Av de deltakende var det frivillige og ansatte fra Danmark, Sverige, Finland og Island – til sammen omtrent 20 engasjerte. Vi utforsket våre nasjonale og internasjonale hverdager, og fant raskt ut at vi deler mange av våre utfordringer med å rekruttere vertsfamilier. Kanskje ikke helt overraskende, dog likevel interessant på tvers av landegrenser.

For å finne tid sammen innførte familien faste familiemøter hver søndag hvor de spiste kake og drakk kaffe og snakket om hvordan det gikk […]. Dette var noe familien hadde stor glede av og valgte å fortsette med selv etter vertseleven hadde flyttet ut igjen.

Tidsklemme og selvrealisering

En av grunnene til at folk synes det kan være vanskelig å bestemme seg for å bli vertsfamilie, er at de føler de ikke har nok tid. Et fellestrekk blant familier i de nordiske landene ser ut til å være et fokus på selvrealisering; man føler man har nok med seg selv. En travel familie ser gjerne ikke hvordan en vertselev passer inn i bildet midt oppe i alle aktivitetene og feriene som er planlagt.

Travel realitet og hyggelige nye rutiner

En finsk frivillig som har vært vertsmor flere ganger bemerket litt komisk at «du er ikke SÅ viktig for ungdommen». Utvekslingseleven, som ungdom flest, er opptatt av å få seg venner og være med på aktiviteter etter skolen. I Norge er realiteten at mange familier lever travle liv, både de voksne så vel som barna, og det ser ut til at de tenker at livet må være helt annerledes med en vertselev. Å oppleve et autentisk familieliv på denne måten er tross alt en spennende erfaring i seg selv for vertseleven og er en del av den kulturelle opplevelsen.

En av oppgavene vi fikk var å beskrive den «ideelle» vertsfamilien. Vi kom fort fram til at veldig mange ulike familier kan være ideelle.

En av de frivillige fra Danmark fortalte om da familien hans var vertsfamilie midt oppe i sitt travle familieliv i Roskilde. For å finne tid sammen innførte familien faste familiemøter hver søndag hvor de spiste kake og drakk kaffe og snakket om hvordan det gikk og hvilke planer hvert familiemedlem hadde for den kommende uken. Dette var noe familien hadde stor glede av og valgte å fortsette med selv etter vertseleven hadde flyttet ut igjen.

Den «ideelle» vertsfamilien

En av oppgavene vi fikk var å beskrive den «ideelle» vertsfamilien. Vi kom fort fram til at veldig mange ulike familier kan være ideelle, avhengig av om eleven de tar imot passer hos de. En travel eller rolig familie, en liten eller en stor, med barn eller uten. Vi var enige om at det viktige er at familien er motivert og at de har et åpent sinn rundt det å være vertsfamilie. For vertseleven er dette det beste utgangspunktet! Flere grupper må gjøres oppmerksomme på muligheten til å være vertsfamilie, være det seg unge familier, pensjonerte, enslige eller homofile.

Hjem med nye idéer

Etter en helg med et innholdsrikt program og nye bekjentskaper var vi alle motiverte for å dra hjem til hvert av våre land for å gi ungdommer muligheten til å oppleve et år i Norden – og gi vertsfamilier muligheten til å få en minnerik opplevelse i hverdagen. Med oss har vi en plan for hvordan vi skal jobbe videre med rekruttering i Norge og litt Islandsk lakrissjokolade. Neste år ser det ut til å bli mer inspirasjon og lakris og finne i Finland.

Ønsker du å bli vertsfamilie? Ta en titt på elevene som kommer i august!