Under Norway cup sto vi på stand på Global Goals Arena i samarbeid med Frivillighet Norge!

Global Goals Arena er et årlig satt av område på Norway Cup hvor engasjement og FNs bærekraftsmål er i fokus. Det er et pusterom med tema som miljø, inkludering og frivillighet. Sammen med LNU samlet Frivillighet Norge frivillige organisasjoner for en mulighet til å aktivisere, informere og engasjere de unge.

Vi hadde tre fine dager, og gleder oss allerede til å være med på dette igjen!
Vår stand fokuserte på inkludering, kultur og forståelse. Dette gjorde vi gjennom tre forskjellige aktiviteter som de unge kunne være med på;

  1. Skrive hilsen/tips til vertselever som kommer til Norge i høst
  2. Kulturquiz med smaking av godteri fra forskjellige land
  3. Mimelek som gir følelsen av å være ny i et land og ikke kunne snakke samme språk som hverandre

Det var utrolig givende og imponerende å se hvor reflekterte de unge vi snakket med var. Aktivitetene både engasjerte og ble tatt godt imot! Se videoen under for et lite innblikk i dagene våre!