«Det er lettere å tørre å reise når man selv har vært utvekslingsstudent i landet,» sier altajenta Amalie Isaksen.

Altaposten ringte Amalie Isaksen klokken kvart over tre. På natten. Hun var nemlig på Hawaii i USA, i en helt annen tidssone enn vår. Det vi ønsket å vite, var hvordan vertsfamiliesituasjonen ser ut i Alta, nå som skoleåret nærmer seg.
Les hele artikkelen her.