I disse tider arrangeres PRIDE over hele verden, og AFS Island har nettopp vært i et intervju med ei avis i Reykjavik om regnbuefamilier i våre utvekslingsprogram. Der snakker programmedarbeider Kristín Björnsdóttir om «normale familier», og hvordan AFS tar imot alle familier med åpne armer, uansett sammensetning! I AFS er alle familier velkomne uavhengig av kjønnsidentitet og legning!

“AFS worldwide is reaching out to other kinds of families than the traditional,” Björnsdóttir explains. “Mom, dad, two kids family — and part of that is trying to get queer families to host some of the students. We want to break down this image of the ‘normal’ family and increase the diversity in the group that foreign students can choose from.”

Les artikkelen her (OBS! engelsk)