I Januar 2018, arrangerte AFS Norge internasjonal utveksling en regional helgesamling i Tromsø. Målet med arrangementet var å samle lokallagsledere og styremedlemmer fra lokallagene i region 5 (Nord-Norge), samt de frivillige i områdene uten et aktiv lokallag. Dette for å øke inspirasjon og motivasjonen til videre samarbeid, med et mål om å etablere nye lokallag i regionen.

Det var totalt 20 personer som deltok på denne samlingen, og alle aktive lokallag i regionen samt to passive lokallag var representert. Under samlingen kom det frem et stort ønske fra de frivillige om å restarte lokallaget i Nordreisa.

I kjølevannet av Tromsøseminaret, tok de frivillige i Nordreisa initiativ til å holde et stiftelsesmøte, og torsdag 26. april, ble AFS Nordreisa gjenstiftet og Ingrid Birkelund ble valgt som lokallagsleder. Ingrid Birkelund har tidligere vært lokallagsleder i Nordreisa, samt lokalkontakt og skoleansvarlig.

AFS Norge ønsker AFS Nordreisa velkommen og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer!