SIU står for Senter for internasjonalisering av utdanning, og har mellom annet ansvar for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner i Norge. SIU er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet, og er et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet. De siste årene har SIU arrangert internasjonaliseringskonferanser for ledere og ansatte i blant annet grunnskolen og videregående opplæring, i tillegg til skoleeiere både i kommuner og fylkeskommuner.

AFS Norge har deltatt på konferansen hvert år siden oppstarten, og har de siste årene også vært invitert til å sitte i panel som representant for tilbydere av utveksling. Årets konferanse ble holdt i Bodø, med temaet «Skolen møter verden – i hverdagen». Den første dagen var full av spennende foredrag, med alt fra kunnskapsdepartementet og Nordland fylkeskommune til ulike skoler og eksterne foreldragsholdere. Mest engasjerende var kanskje Milad Mohammadi fra Sverige, foredragsholder, jurist, statsviter, med foredraget «Olikheter är våra största mögligheter». I dag er han rektor på en unik, nyoppstartet skole i Sverige, Järvaskolan, som intet mindre har som mål å gi elevene sine kunnskap og forbilder som inspirerer dem til å drømme stort!

Dag to var delt inn i ulike sesjoner med ulike temaer. Her representerte Hilde M. Hustad AFS Norge i bolken «Internasjonalisering og rådgiverkompetanse» i et panel sammen med en representant fra Elevorganisasjonen, en rådgiver, og to eksterne foredragsholdere. Bakgrunnen for sesjonen var at undersøkelser viser at rådgiverne ikke er den mest sentrale kanalen for ungdom når de velger å dra på utveksling. Vi diskuterte hvilke kanaler ungdom bruker i forbindelse med disse valgene, og hvordan kvalitetssikre den informasjonen som er tilgjengelig. Viktigst var kanskje sprørsmålet «Kan rådgivere få en rolle som døråpner for elever som ønsker å ta utdanning i utlandet?»

Her er jo vår mening et stort og rungende ja; ikke bare kan de få den rollen; de skal ha den. Det var bred enighet om at muligheten for å dra på utveksling i stor grad beror på enkeltpersoners engasjement og vilje til tilrettelegging for internasjonalisering og utveksling. På skoler der man ser viktigheten av internasjonalisering får elever god informasjon og møter positive rådgivere og lektorer. På andre skoler der man ikke har like stort engasjement for utveksling, kan elever få beskjed om at det enkleste er å holde seg hjemme. Dette er ingen ny diskusjon, og vi blir stadig mer klar over hvor mye enkeltskolers syn på utveksling har å si for hvor mange som reiser ut. Det viktigste som kom fram var behovet for å ta tak i de utfordringene som finnes. Hvordan kan vi sikre oss at alle ungdommer – uansett hvor de går på skole – får informasjon og muligheten til å reise ut?

Denne problemstillingen vil vi fortsette å belyse, og vi jobber for å sikre like muligheter for alle elever – også i samarbeid med SIU.