Reiser du på utveksling med AFS kan du få stipend på mellom 50 000 og 70 000 kroner fra Lånekassen. I tillegg kan du søke om stipender fra AFS Norges eget stipendfond! Les mer under.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Stipend fra Lånekassen

Du kan søke om stipend fra Lånekassen om du reiser på utveksling med AFS. Stipendet er på mellom 50 000 og 70 000 kroner, avhengig av foreldrene dine sin inntekt og formue. For å kunne søke om stipend fra lånekassen, må målet være at du får utvekslingsåret godkjent som VG2 når du er tilbake igjen. Snakk med skolen din om dette.

Stipendet er sammensatt av et utdanningsstipend (et grunnbeløp og eventuelt en behovsprøvd del), og reisestøtte som varierer fra land til land. Mer informasjon får du ved å ta kontakt med skolen din eller med Lånekassen. For å søke om stipend må du fylle ut et søknadsskjema på Lånekassen sine nettsider. Søknaden blir tilgjengelig i mai det året du reiser.

Når det gjelder godkjenning av skoleåret, er dette en avtale mellom deg og skolen din. Søknaden om stipend er det Lånekassen som behandler. Vi hjelper gjerne til med tips og råd!

Les mer på Lånekassens nettsider

Godkjenning av skoleåret

Vi har laget en oversikt over hva som trengs for å få godkjent utvekslingsåret.

Les mer

AFS Norges stipendfond

For skoleåret 2018/19 kan du søke om landestipend og behovsprøvd stipend. En stipendnemnd vil vurdere søknadene og avgjøre hvem som får tildelt disse stipendene. 

Landestipend

For skoleåret 2018/2019 kan deltakere til Brasil, Italia og Kina søke om stipend. Vi vil dele ut stipend på mellom 5000 og 25 000 kroner til utvalgte søkere.

For at søknaden din skal bli vurdert må du:

  • ha søkt plass på AFS sitt utvekslingsprogram innen 15. april
  • fylle ut søknadsskjemaet
  • skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å reise til det landet du søker deg til

Send stipendsøknaden til [email protected]. Merk e-posten med hvilket land du søker til.

Søknadsfrist 15. april 2018!

Behovsprøvd stipend

Stipendet er på opptil 25 000 kroner, og varierer avhengig av behov og antall søkere. Tildeling blir vurdert ut fra foresattes økonomi. Søkere til utradisjonelle land, eller som ikke får støtte fra Lånekassen, vil gis fortrinn.

For at søknaden din skal bli vurdert må du

  • ha søkt plass på AFS sitt utvekslingsprogram innen 15. april
  • fylle ut søknadsskjemaet
  • skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å dra på utveksling

Send stipendsøknaden til [email protected]. Merk e-posten med hvilket land du søker til.

Søknadsfrist 15. april 2018!