Reiser du på utveksling med AFS kan du få stipend på mellom 50 000 og 70 000 kroner fra Lånekassen. I tillegg kan du søke om stipend fra AFS Norges eget stipendfond! Les mer under.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Stipend fra Lånekassen

Du kan søke om stipend fra Lånekassen om du reiser på utveksling med AFS. Stipendet er på mellom 50 000 og 70 000 kroner, avhengig av foreldrene dine sin inntekt og formue. For å kunne søke om stipend fra lånekassen, må målet være at du får utvekslingsåret godkjent som VG2 når du er tilbake igjen. Snakk med skolen din om dette.

Stipendet er sammensatt av et utdanningsstipend (et grunnbeløp og eventuelt en behovsprøvd del), og reisestøtte som varierer fra land til land. Mer informasjon får du ved å ta kontakt med skolen din eller med Lånekassen. For å søke om stipend må du fylle ut et søknadsskjema på Lånekassen sine nettsider. Søknaden blir tilgjengelig i mai det året du reiser.

Når det gjelder godkjenning av skoleåret, er dette en avtale mellom deg og skolen din. Søknaden om stipend er det Lånekassen som behandler. Vi hjelper gjerne til med tips og råd!

Les mer på Lånekassens nettsider

Godkjenning av skoleåret

Vi har laget en oversikt over hva som trengs for å få godkjent utvekslingsåret.

Les mer

AFS Norges stipendfond

For skoleåret 2020/21 kan du søke om behovsprøvd stipend. En stipendnemnd vil vurdere søknadene og avgjøre hvem som får tildelt disse stipendene. 

Behovsprøvd stipend

Stipendet er på opptil 25 000 kroner, og varierer avhengig av behov og antall søkere. Tildeling blir vurdert ut fra foresattes økonomi. Søkere til utradisjonelle land, eller som ikke får støtte fra Lånekassen, vil gis fortrinn.

For at søknaden din skal bli vurdert må du

  • ha søkt plass på AFS sitt utvekslingsprogram innen 1. april
  • fylle ut søknadsskjemaet
  • skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å dra på utveksling

Send stipendsøknaden til [email protected]. Merk e-posten med hvilket land du søker til.

Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 1. april 2020! 

Internasjonale stipender

Asia and the Pacific Initiative (AAI)

Asia and the Pacific Initiative (AAI) jobber for å gjøre det mer attraktivt og dra på utveksling til asiatiske land. Som et ledd av dette utlyser de nå reisestipend til Tyrkia, Thailand, Filippinene og India.

Totalpotten for stipendene ligger på 600 000kr.

Søknadsfristen er 20. februar 2019

Søknadsskjemaet som må fylles ut for å søke på stipendet finner du her.

Under «ønsket destinasjon» fører du opp landet du har reservert plass til.

Ferdig utfylt skjema sendes til [email protected]

Merk søknaden «Stipend <land>»