Reiser du på utveksling med AFS kan du få stipend på mellom 50 000 og 70 000 kroner fra Lånekassen. I tillegg kan du søke om stipend fra AFS Norges eget stipendfond! Les mer under.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Stipend fra Lånekassen

Du kan søke om stipend fra Lånekassen om du reiser på utveksling med AFS. Stipendet er på mellom 50 000 og 70 000 kroner, avhengig av destinasjon. På bakgrunn av familiens økonomiske situasjon, kvalifiserer noen til ekstra støtte. For å kunne søke om stipend fra lånekassen, må målet være at du får utvekslingsåret godkjent som VG2 når du er tilbake igjen. Snakk med skolen din om dette.

Stipendet består av reisestøtte og bostipend, og eventuelt behovsprøvd grunnstipend. Mer informasjon får du ved å ta kontakt Lånekassen. For å søke om stipend må du fylle ut et søknadsskjema på Lånekassen sine nettsider. Søknaden blir tilgjengelig i mai det året du reiser.

Når det gjelder godkjenning av skoleåret, er dette en avtale mellom deg og skolen din. Søknaden om stipend er det Lånekassen som behandler. Vi hjelper gjerne til med tips og råd!

Les mer på Lånekassens nettsider

Godkjenning av skoleåret

Vi har laget en oversikt over hva som trengs for å få godkjent utvekslingsåret.

Les mer

AFS Norges stipendfond

For skoleåret 2020/21 kan du søke om behovsprøvd stipend. En stipendnemnd vil vurdere søknadene og avgjøre hvem som får tildelt disse stipendene. 

Behovsprøvd stipend

Stipendet er på opptil 25 000 kroner, og varierer avhengig av behov og antall søkere. Tildeling blir vurdert ut fra foresattes økonomi. Søkere til utradisjonelle land, eller som ikke får støtte fra Lånekassen, vil gis fortrinn.

For at søknaden din skal bli vurdert må du

  • ha søkt plass på AFS sitt utvekslingsprogram innen 1. mars
  • fylle ut søknadsskjemaet
  • skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å dra på utveksling

Send stipendsøknaden til [email protected]. Merk e-posten med hvilket land du søker til.

Søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 1. mars 2020! 

Internasjonale stipender

Asia and the Pacific Initiative (AAI)

Asia and the Pacific Initiative (AAI) jobber for å gjøre det mer attraktivt og dra på utveksling til asiatiske land. Hvert år velger de ut spesifikke land hvor de tilbyr stipend.

I år har de valgt seg ut Kina, Hongkong, India, Indonesia, Thailand og Tyrkia.

Om du har lyst til å søke, send oss en e-post for å få tilsendt søknadsskjema.

Frist for å sende inn full søknad er 31. mai 2020.