Du kan søke om å få utvekslingsåret ditt godkjent som Vg1 eller Vg2 i Norge. For å kunne få støtte fra Lånekassen, må du søke om å få utvekslingsåret ditt godkjent som Vg2. Det er ikke mulig å få utvekslingsåret godkjent som Vg3, på grunn av avsluttende eksamener. Denne ordningen gjelder i utgangspunktet for alle utdanningsprogram, men det har vist seg å være lettest å få til for elever som går studieforberedende. Går du på yrkesfag og ønsker å reise på utveksling, kontakt oss på [email protected].

Avhengig av i hvilket fylke du bor er det enten skolen din (rektor), eller fylkeskommunen som har ansvar for godkjenning av utenlandsk utdanning. De fleste skoler er positive til utveksling og strekker seg langt for å tilrettelegge det. De aller fleste norske elever får utvekslingsoppholdet godkjent, i 2012/2013 fikk 90,8% hele utvekslingsoppholdet sitt godkjent og 5,2% fikk deler av oppholdet godkjent (se Dikus rapportserie 12/2019) Ta kontakt med rådgiver på skolen din så tidlig som mulig for å undersøke hva som må til for at du kan dra på utveksling.

Hvor drømmer du om å reise?

Du må ikke reise til et engelskspråklig land for å få utvekslingsåret godkjent. Hvilket språk ønsker du å lære? Hvilken kultur kunne du tenke deg å bli kjent med? Er det et land som alltid har fascinert deg? 

Se alle land du kan reise til!

Forhåndstilsagn om godkjenning

Ønsker du å få året godkjent må du søke om forhåndstilsagn om godkjenning av opplæringen i utlandet. Det er en avtale mellom deg og skolen/fylkeskommunen din i Norge, som spesifiserer hvilke forutsetninger som må oppfylles for at utvekslingsåret kan godkjennes som et tellende skoleår i Norge når du er tilbake.

Du trenger ikke å vite hvilken skole du skal gå på eller hvilke fag du skal ta i vertslandet for å få en forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenningen skal liste opp hvilke generelle krav som må oppfylles. I tillegg til dette kan også hver skole sette egne krav til sine elever.

Noen vanlige forutsetninger er:

  • Undervisningen må inneholde det som tilsvarer 3 programfag i Norge. 2 av disse må være innenfor samme programområde og være fag som du kan bygge videre på i Vg3. Du må derfor tenke over hvilke fag du velger i utlandet slik at du har mulighet til å fortsette med 2 av disse i Vg3.
  • Du må ha alle fellesfagene, også fremmedspråk og geografi, for å få vitnemål. Hvis du gjennomfører og består fremmedspråk eller geografi i utlandet kan dette bli godkjent som likeverdig med det norske faget når du kommer hjem til Norge.
  • Du må holde deg oppdatert på pensum i de fagene som ikke tilbys i utlandet og ha faglige forutsetninger for å fortsette i Vg3 når du er tilbake.

Dokumentasjon og endelig godkjenning

Du er selv ansvarlig for å følge opp anbefalingene i forhåndstilsagnet i løpet av utvekslingsåret, og for å få med deg all nødvendig dokumentasjon fra vertsskolen hjem. På bakgrunn av denne dokumentasjonen vurderer skolen/fylkeskommunen om du oppfyller vilkårene for å få godkjent utvekslingsåret ditt. Som utvekslingselev har du ikke krav på vitnemål eller karakterutskrift fra vertsskolen. I følge lovverket er det heller ikke nødvendig for å få året ditt godkjent.

  • Du må ha bestått alle fag, eventuelt dokumentere at du kunne blitt flyttet opp til neste trinn i skolesystemet i vertslandet.
  • Opplæringsåret må anses som likeverdig med eller mer omfattende enn utdanning du ville fått hjemme. Det er ikke et krav at du har hatt samme fag- og timefordeling eller kompetansemål som i Norge.

Du må altså vise at du har fullført skoleåret, og ville ha blitt tatt opp på neste trinn i det aktuelle landets skolesystem. I tillegg må du ha dokumentasjon på hvilke fag du har tatt, og hvor mange timer i uka du har hatt hvert fag. Jo mer informasjon du har med deg hjem, jo bedre!

Om du ikke får godkjent et helt år i utlandet, kan du søke om fritak for enkeltfag. For detaljer, se rundskriv Udir 6-2012.

"Et lite tips er å ta fag som privatist når du kommer hjem igjen!

For deg som har lært et nytt språk under utvekslingen er det fint å kunne utnytte dette, jeg har selv tatt spansk som privatist etter at jeg kom hjem, og jeg kjenner flere som har gjort det samme.»

Cecilie, AFSer i Chile

Krav til vitnemål

Fylkeskommunen/skolen kan godkjenne året ditt i utlandet, selv om du ikke har tatt alle fagene du trenger for å oppfylle kravene til vitnemål i Vg3. Om du ikke har tatt fremmedspråk og geografi i utlandet, kan du ta fagene som privatist eller elev når du er tilbake i Norge, og likevel få vitnemål i Vg3.

Har du for eksempel tysk eller fransk som fremmedspråk i Norge, og velger å reise til et land der dette ikke er førstespråket, kan vi ikke garantere at skolene tilbyr tysk eller fransk. Det betyr altså ikke at du ikke kan reise på utveksling. Det er også mulig å bytte fremmedspråk. Les mer her

Program med vinteravreise

Prosessen for å få et år i utlandet godkjent er litt annerledes om du reiser til land der skole-året følger kalenderåret, med vinteravreiser. Om du reiser i Vg1, er det likevel mulig!

Det er to ulike måter å gjøre det på. Den ene innebærer at skolen godkjenner året i utlandet som Vg2, at du fullfører Vg1 når du kommer tilbake, for så å hoppe rett videre til Vg3. Den andre innebærer at du tar andre semester av Vg1 og første semester av Vg2 i utlandet, og får godkjent dette som Vg1, og som deretter fullfører Vg2 i Norge.

 

På grunn av mange avsluttende eksamener i Vg1 i Norge, vet vi at mange skoler foretrekker det første alternativet.

Ta kontakt med rådgiver på skolen din for å se på mulighetene! Om de er positive til å ordne det og gir deg en forhåndstilsagn om godkjenning, kan du søke Lånekassen om stipend på vanlig måte.

Les mer på Lånekassen sine nettsider, under Unntak for støtte.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.15.04 PM

"Både skolen i Italia og skolen i Norge har vært flinke til å tilrettelegge.

 Jeg fikk året godkjent, og det var ikke noen problemer med det. Jeg har også hatt eksamen i Italiensk, der jeg fikk 6 i muntlig.»

Marie, AFSer til Italia

AFS og godkjenning av skoleår

AFS samarbeider ikke med spesifikke skoler. Vi tar alltid utgangspunkt i å finne en vertsfamilie vi tror du kan finne deg til rette i, for så å søke deg inn på den lokale skolen. Det er AFS i vertslandet som er ansvarlig for å finne vertsfamilie og ordne skoleplass til deg.

Alle vertsland har forskjellige skolesystemer. De aller fleste AFSere går på offentlige skoler, på linjer som tilsvarer studiespesialisering her hjemme. Fagtilbud vil variere fra skole til skole, og vi kan derfor ikke garantere at du kan ta akkurat de fagene du ønsker.

For mer informasjon om skolesystemet i andre land, se AFS USAs nettsider.

Det er nesten ingen land i verden som opererer med linjer (musikk, dans og drama, idrett,  osv.) på samme måte som i Norge, og det kan derfor være vanskeligere å få godkjent et skoleår i utlandet dersom du ikke går på studiespesialisering.

Vi anbefaler at du tar med deg norske skolebøker for å holde deg oppdatert på pensum i de fagene skolen ikke tilbyr, og eventuelt tar privatisteksamen i disse fagene når du kommer hjem.

AFS er ikke ansvarlig for at deltakere får sitt skoleår i utlandet godkjent eller får stipend fra Lånekassen.

Utveksling som ekstra skoleår

Noen velger å ta AFS-året som et ekstra skoleår, og ingen har angret på det så langt! La deg derfor ikke stoppe, selv om skolen ikke vil godkjenne utvekslingsåret ditt. Det var først i 1999 det ble mulig å søke om å få et utvekslingsår godkjent som del av norsk videregående skole, og Norge er fortsatt et av få land i verden hvor dette er mulig.

Selv om intensjonen din er å få utvekslingsåret godkjent, kan det også hende at du endrer mening underveis. Kanskje blir det rett og slett for tøft, eller kanskje ønsker du å bruke tiden annerledes og heller fokusere på språk- og kulturkunnskap? Stipend blir gitt på bakgrunn av at du har som hensikt å få året godkjent som Vg2. Om du av ulike grunner ikke får godkjent året, beholder du likevel stipendet.

Å bruke et år ekstra på å dra på utveksling vil på ingen måte være å tape et år! På utveksling opplever du mye nytt, som kan være med på å påvirke resten av livet ditt – på en positiv måte. Kanskje du endrer planlagte studier, eller oppdager en ny lidenskap for å reise? Noen bestemmer seg for å jobbe i utlandet, eller lære enda flere språk flytende. Utveksling både inspirerer og motiverer, resten av livet!