years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Forutsetninger for deltagelse

  • Du må være mellom 15 år 0 måneder og 18 år 5 måneder når programmet starter.
  • Alle som får reservert plass til programmet i USA,  må ta en ELTIS test for å teste språkkunnskapene sine i engelsk. Dette er også påkrevd av amerikanske skoler.
  • Selv om de fleste AFSerne blir plassert i småbyer, kan utvekslingselever bli plassert i alle regionene i landet. De fleste bor hos familier som tilhører middelklassen.
  • Søkere som har hatt spiseforstyrrelser eller psykologiske diagnoser må være erklært friske i minst 18 måneder før søknaden sendes inn.
  • Det er ikke lov å røyke i løpet av programmet.
  • AFSere forventes å delta i minst en religiøs seremoni dersom vertsfamilien er aktive i kirka, for å få med seg den kulturelle opplevelsen. Vær obs på at mange amerikanske familier har mye av sitt sosiale, og ikke bare religiøse, liv i forbindelse med kirken.
  • De fleste familiene i USA har kjæledyr.
  • Det er vanskelig å finne vertsfamilier for søkere som vil ikke bo med husdyr eller har matallergier.
  • Generelle krav til godkjenning av søkere finner du her.
  • AFS Norge tar forbehold om endringer.

Les mer om USA