Hva er utdanning av globale medborgere?

Globalt medborgerskap er en givende, livslang prosess som involverer både formell læring og praktisk erfaring. Vårt fokus hjelper folk i alle aldre til å:

 • Respektere forskjeller, uansett om det gjelder kultur, kjønn, tro eller andre spørsmål
 • Bli mer bevisste på at det finnes en verden utover vår egen
 • Forstå vårt ansvar som medlemmer av et globalt fellesskap av mennesker
 • Omfavne våre roller i å ta vare på planeten og skape en bærekraftig framtid
 • Være bevisste på at våre lokale handlinger påvirker verden som helhet

#AFSeffect for globale medborgere

“Hovedutfordringen  når det gjelder livslang læring involverer vår evne til å lære å leve sammen, gjennom å utvikle en forståelse for andre, og deres historier, tradisjoner og åndelige verdier.”

—Jacques Delors, Learning: The Treasure Within, Rapport til UNESCO fra den internasjonale kommisjonen for Utdanning for det 21. århundre (1996)

#AFSeffect for globale medborgere

AFS forbereder og engasjerer globale medborgere i alle aldre og med alle bakgrunner – ungdommer, studenter, voksne, frivillige, familier, skoler og andre. Dette gjør vi gjennom våre utvekslingsprogrammer og frivilligmuligheter, alle tilrettelagt med fokus på interkulturell læring.

AFS oppfordrer folk til å tenke kritisk, stille spørsmål ved  antagelser og være fleksible. Deltagelse på våre programmer bygger fortrolighet, utvider perspektiver, og utvikler praktiske ferdigheter som kreves for å kommunisere og samarbeide med mennesker fra ulike kulturer – både i lokalsamfunn og  verden over.

Å bo og gå på skole i utlandet med AFS, gir ungdommer muligheten til å lære hvordan man løser utfordringer, ta avgjørelser, og jobbe effektivt i mangfoldinge grupper.

Som et resultat av våre tilrettelangte læringsopplevelser i det virkelige liv, setter AFSere pris på, verdsetter, og respekterer kulturelle og andre forskjeller, og tror på at at verden er sterkere og mer interessant på grunn av dem.

Det er ikke rart at du ikke trenger å lete lenge for å finne en AFSer som utgjør en forskjell i lokalsamfunnet, på tvers av bransjer eller i fremste rekke i en viktig internasjonal sak. AFSere finnes overalt. AFSere er globale medborgere.

Disse globale ferdighetene for det  21. århundre blir høyt verdsatt av lærere, arbeidsgivere, menneskevenner og lokalsamfunn. Å være trygg og komfortabel i møte med mennesker med ulik bakgrunn og livssyn, åpner opp for mange nye, annerledes og spennende muligheter.

AFS’ agenda for utdanning av globale medborgere

AFS fokuserer på seks hovedområder for å støtte bevegelsen for utdanning av globale medborgere:

 1. AFS hjelper verden lære å leve sammen. Vi forplikter oss til å fremme interkulturell utveksling, læring og forståelse som en kraftfull og effektiv måte å skape en mer rettferdig og fredelig verden.
 2. AFSere omfavner forskjeller, og tror at verden er sterkere om mer interessant på grunn av demAFS understreker viktigheten av mangfold og inkludering i våre retningslinjer, programmer, organisasjoner og offentlig oppsøkende arbeid.
 3. AFS jobber for å utvide rollen som ungedom i lederskap og beslutningsprosesser, både i AFS og samfunnet for øvrig. Vi deler våre funn og anbefalinger for å hjelpe organisasjoner og lokalsamfunn utnytte potensialet i sine unge frivillige og ledere bedre.
 4. AFS jobber for å integrere interkulturell læring og utdanning av globale medborgere i nasjonale agendaer og læreplaner i skolen, sammen med  lærere, skoleledere, beslutningstakere og andre.
 5. AFS jobber tett sammen med skoler, universiteter, myndigheter, fredsorganisasjoner, humanitære- og andre frivillige organisasjoner om spørsmål som gjenspeiler vårt formål og støtter opp om utdanning av globale medborgere.
 6. AFS støtter FNs bærekraftsmål proaktivt, og mener at de utgjør et veikart for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker.

FNs bærekraftsmål 4: å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mål 4 fokuserer på kunnskap og ferdigheter som trengs for å fremme “bærekraftig utvikling” og “bærekraftig livsstil, menneskerettigheter, likestilling, en kultur for fred og ikke-vold, globalt medborgerskap, og verdsettelse av kulturelt mangfold og av kulturers bidrag til bærekraftig utvikling.”

AFS legger spesiell vekt på å bidra til å oppfylle mål 4, delmål 4.7

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt medborgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

Delmål hentet fra Norads nettside.

Les mer om de 17 bærekraftsmålene