Onsdag 23. mars ble det gjennomført andre del av AFS Norges landsmøtet.
Følgende vedtak ble gjort
 • Rammer for budsjett 2021
 • Ny handlingsplan for AFS Norge høsten 2020
 • Endringer av vedtekter paragraf 4.3 og 5.2
 • Det ble gjennomført valg av styreleder, nestleder styremedlemmer og varamedlemmer
Takk til avtroppende styremedlemmer – Jens Festervoll, Inger Johanne Eri og Anastasia Ringstad
Nytt styre består av: 
 • Ingun Raastad (leder frem til april 2021)
 • Linn Silje Thun (nestleder frem til 2022)
 • Odd Ivar Thue (gjenvalgt frem til 2022)
 • Nora Callander – (nytt styremedlem, valgt frem til 2022)
 • Thea Rivas (nytt styremedlem, valgt frem til 2021)
 • Eva Ljosland (var ikke på valg)
 • Noemi Cioffi (var ikke på valg)
 • Svein Olav Sæter (gjenvalgt som vara frem til 2021)
 • Jan Erik Jørstad (ny som vara frem til 2021
Da gjenstår det bare å si gratulerer, og ønske lykke til!
Ønsker du å komme i kontakt med styret? Send en e-post til [email protected]