AFS Norge var i år til stede på Arendalsuka. Les litt om hvordan det gikk!

Debut på Arendalsuka!

AFS Norge hadde sin debut på Arendalsuka denne sensommeren. Det utviklet seg til en spennende og interessant uke! Vi fikk kjent litt på stemningen, og deltatt på flere inspirerende og nyttige debatter og foredrag. To av dagene hadde vi en interaktiv stand gjennom Frivillighet Norge. Disse dagene fikk vi både informert om våre interkulturelle læringsprogrammer og utfordret unge som eldre på hva globalt medborgerskap er gjennom ulike inkluderende aktiviteter.

Arendalsuka Ung

Fredagen var en del av Arendalsuka Ung, som også markerte første skoledag for mange av skoleelevene i området. En rekke arrangementer spesielt tilrettelagt unge mellom 11 og 19 år fant sted denne dagen. AFS Norge var en av flere organisasjoner som utgjorde en del av demokratistien til LNU denne fredagen. Aktiviteten sendte elevene rundt for å bli kjent med ulike organisasjoner, demokratiet vårt og selve Arendalsuka.

Det var flott å ha så mange innom for å kunne snakke mer om AFS Norge, organisasjonens tilknytning til FNs Bærekraftsmål og globalt medborgerskap. Demokratistien generelt ble en suksess med over 300 deltakere!

Samarbeid og engasjement

Vi tar med oss erfaringene og inspirasjonen fra i år med inn i neste års planlegging. Vi ser fram mot å kunne være til stede enda flere dager, få engasjert og møtt enda flere frivillige og få tatt del i mer av det spennende programmet som uken har å by på. Vi ser også fram mot mer samarbeid med andre organisasjoner i framtiden, og spesielt knyttet opp mot Arendalsuka. Takk for i år!