Noen ganger trenger vi en vertsfamilie for en kortere periode til noen av elevene som kommer, også kalt velkomstfamilie. Som velkomstfamilie er dere en midlertidig vertsfamilie for en utvekslingselev fra søndag 19. august og inntil åtte uker utover – frem til en permanent vertsfamilie er funnet.

Som velkomstfamilie er dere selvfølgelig velkommen til å bli vertsfamilie for hele året, dersom dere etter hvert skulle ønske det. Elevene kommer til Norge 17. august, og flere venter fortsatt på vertsfamilie. Vil du stille opp? Hiv deg rundt, og søk!

SEND SØKNAD

Vi vil gjøre vårt beste for å finne en permanent familie i nærheten av dere, slik at eleven slipper å skifte skole og lokalmiljø når ny familie er funnet. Vi har naturligvis som overordnet mål å finne en permanent familie til alle før ankomst, så om vi finner en permanent løsning for den aktuelle eleven før ankomstdagen, vil eleven reise direkte til permanent familie i stedet for velkomstfamilien.

Vi i AFS søker om skoleplass for eleven, etter ønske fra dere. Alle elever og familier får også tildelt en lokalkontakt; en person eller en familie som vil fungere som støttespiller både for dere og utvekslingseleven. Man kan som velkomstfamilie i utgangspunktet ikke velge hvilken elev man skal være vertskap for, men vi tar hensyn til ønsker om f.eks. kjønn.