Reiser du, eller har du et barn som reiser på utveksling med AFS, følges dere opp av én og samme organisasjon hele veien. AFS er en frivillig og ideell organisasjon. Med 70 års erfaring med utveksling på videregående, gjør engasjerte ansatte og frivillige det vi kan for at barnet ditt skal få en så fin opplevelse som mulig. Utveksling er en investering i ditt barns framtid!

Siden 1947 har AFS gitt ungdom praktiske ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å finne sin plass i en global verden. I dag setter vi i tillegg mer fokus på kompetanse som er avgjørende i det 21. århundre, ved å introdusere AFS Student Learning Journey Curriculum. Vi har utviklet  et pensum for den læringsreisen som utveksling med AFS faktisk er, med til sammen 16 læringsmål. Både deltakere og vertsfamilier får kunnskap og ferdigheter vi mener er viktige, for å imøtekomme en verden preget av mer mangfold og økt globalisering.

Hvorfor AFS?

I  over 70 år har AFS vært kjent for å tilby utvekslingsprogram av høy kvalitet. Vi ønsker at alle våre deltakere skal kunne utvikle vesentlige ferdigheter for å lykkes i det 21. århundre. Utveksling med AFS:

  • Bygger selvtillit, utvider perspektiver, styrker kritisk tenkning og evner til problemløsning.
  • Inkluderer interkulturell forståelse og språkopplæring som verdsettes av universiteter og arbeidsgivere.
  • Tilbyr morsomme opplevelser som gjør læring enkelt og meningsfylt for ungdommer.
  • Gir livslang tilgang til et globalt fellesskap av venner, forbindelser og muligheter som frivillig.

Bedrifter, myndigheter, utdanninginstitusjoner og frivillige organisasjoner – alle trenger de folk som har internasjonal erfaring og innsikt, samt kritiske ferdigheter som kreves for å møte de globale utfordringene vi står overfor i det 21. århundre.

For å møte denne etterspørselen, har vi utviklet AFS Student Learning Journey & Curriculum.  Vi bruker diskusjoner, aktiviteter og refleksjon for å hjelpe våre unge globale medborgere til å utvikle og praktisere viktig kompetanse.

Les mer her