Oppholdstillatelse, personnummer og norsk mobilnummer

Dette er en liten oversikt over hva AFS kontoret trenger kopi av for at alt det formelle skal være i orden. Vi ønsker å få tilsendt følgende dokumenter (når klare):

– Kopi av oppholdstillatelse
– Norsk personnummer
– Norsk mobilnummer dersom AFSer skaffer seg mobil i Norge

Dette sendes på e-post til: [email protected]

eller per post til:

AFS Norge Internasjonal Utveksling
Postboks 530, Sentrum
0105 Oslo

«Activity waiver» og forbudte aktiviteter

Som en del av søknadsprosessen har alle elevene og foreldrene deres skrevet under på et skjema for å klargjøre om det er greit at utvekslingseleven deltar på ulike aktiviteter som de kan få mulighet til løpet av året. Dersom det er spesielle aktiviteter deres AFSer ikke kan/får delta på (strikkhopp, rafting, etc.), så får dere beskjed om dette fra oss. Nb! Dersom du har fått beskjed om forbudte aktiviteter for din elev, så er det viktig å respektere dette. Elevene dekkes ikke av AFS sin helseforsikring dersom de deltar på en forbudt aktivitet.

Skole

Det er viktig at AFSerne har minst 25 undervisningstimer i uken, når de er i gang på skolen. Dette henger sammen forutsetningene for å få oppholdstillatelse i Norge, men det er også viktig at de ikke har for mange fritimer uten struktur og innhold. Kontakt oss dersom dere har spørsmål til dette, eller deres AFSer har for få timer.

Sykdom og helse

Alle deltakere på AFS sine programmer er forsikret gjennom AFS Intercultural Programs /Chartis. AFS har i nødstilfeller ved sykdom eller ulykker myndighet til å bestemme over AFSeren i foreldres/foresattes sted (som ved akutt behov for operasjon). AFS sine forsikringer dekker utvekslingselevens medisinske utgifter under oppholdet i vertslandet med noen unntak. Les mer om forsikringen i vertsfamiliehåndboka.