Plikten til tuberkuloseundersøkelse gjelder for tiden AFSere fra følgende land vi tar imot elever fra: Bolivia, Bosnia-Hercegovina, Brasil, Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Paraguay, Indonesia, Kina og Thailand. Når AFSere fra disse landene har søkt politiet om oppholdstillatelse, skal politiet gi melding til kommunehelsetjenesten i den kommunen AFSeren skal oppholde seg. Kommunehelsetjenesten har da ansvar for å innkalle til de nødvendige undersøkelsene. Tuberkulosekontroll består vanligvis av en røntgenundersøkelse av lungene. Slik røntgenundersøkelse kan bare gjennomføres på sykehus eller godkjent røntgeninstitutt.

Undersøkelse for tuberkulose er gratis i Norge. Evt. reiseutgifter i forbindelse med røntgenundersøkelse dekkes også. AFSeren må ta med med pass til undersøkelsen.

For mer informasjon om tuberkolose og obligatorisk tuberkoloseundersøkelse, kan dere sjekke ut Smittevernhåndboken fra Folkehelseinstituttet.