Oppholdstillatelse, personnummer og norsk mobilnummer

AFSere som kommer til Norge for et utvekslingsopphold må søke oppholdstillatelse i løpet av den første uken i landet.

AFS har tidligere år opplevd at politistasjonene ikke er kjent med prosedyrene rundt utstedelse av oppholdstillatelse. Dette medfører at de noen ganger spør om dokumentasjon utover det som er oppgitt på denne siden. Dersom politiet har krav om dokumentasjon eller gebyr utover det som er beskrevet her, er det fint om dere ber dem ta kontakt med UDI eller AFS.

VIKTIG:

 • Alle AFSerne må registrere seg/søke om oppholdstillatelse på UDIs nettsider så snart de kommer til vertsfamilien, og senest innen en uke.
 • Prosessen for å få oppholdstillatelse er forskjellig for de som kommer fra land i EU/EØS, og de som kommer fra land utenfor EU/EØS.
 • Også de som har fått innreisevisum før de kom til Norge, må søke om oppholdstillatelse.
 1. AFSere SOM KOMMER FRA LAND I EU/EØS:

AFSerne som kommer fra land i EU/EØS (inkl. Sveits) trenger ikke å søke om oppholdstillatelse, men må likevel møte på den lokale politistasjonen for å registrere seg. Det er ingen gebyrer for dette.

 1. Først må AFSer registrere seg på UDI sine nettsider, https://selfservice.udi.no/. Dette må gjøres senest en uke etter ankomst til Norge, det er også her man avtaler time på den lokale politistasjonen (mot slutten av registreringen).
 2. Deretter må de møte opp hos politiet på avtalt time, for å legitimere seg og vise frem nødvendige dokumenter.
 3. De vil så få utstedt et registreringsbevis som er gratis.

Dette må AFSeren ta med til politiet ved oppmøte på politistasjonen:

 • Gyldig pass, samt passkopi (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Fullmakt fra foreldre “Certificate from parents – residence permit and social security” og kopi av fødselsattest (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Kopi av foreldres ID/pass (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Bekreftelse fra AFS om skoleplass, forsikring og økonomisk forsørgelse (Alle vertsfamilier vil få denne tilsendt i posten)
 • ”Informasjon om søknad om oppholdstillatelse for AFS-elever – 2019 (Alle vertsfamilier vil få dette tilsendt i posten)

2. AFSere SOM KOMMER FRA LAND UTENFOR EU/EØS:

Alle AFSere fra land utenfor EU/EØS må møte på sin lokale politistasjon for å søke om oppholdstillatelse.

 1. Først må AFSer registrere seg på UDI sine nettsider, https://selfservice.udi.no/. Dette må gjøres før oppmøte hos politiet! Her velger de også ledig tid for oppmøte hos politiet. Elever over 18 år (og KUN disse) skal betale et gebyr på NOK 5300 Dette skal de ha fått informasjon om fra sendelandet). Betalingen gjøres med kort.
 2. Deretter må de møte opp hos politiet på avtalt tid, for å legitimere seg og vise frem nødvendige dokumenter.
 3. Når oppholdstillatelse er innvilget vil AFSeren så få tilsendt/måtte hente et såkalt oppholdskort. Dette er i kredittkortstørrelse, og AFSeren vil måtte ha med seg dette kortet – i tillegg til pass – på alle reiser utenfor Norge.

Dette må tas med til politiet ved oppmøte på politistasjonen:

 • Gyldig pass
 • Kopi av alle sider i passet, også de ubrukte (AFSer skal ha med seg fra hjemlandet)
 • Fullmakt fra foreldre “Certificate from parents – residence permit and social security” og kopi av fødselsattest (AFSer skal ha med seg fra hjemlandet)
 • Bekreftelse fra AFS om skoleplass, forsikring og økonomisk forsørgelse (Alle vertsfamilier vil få denne tilsendt i posten)
 • ”Informasjon om søknad om oppholdstillatelse for AFS-elever – 2019” (Alle vertsfamilier vil få dette tilsendt i posten)

Når AFSer har fått innvilget oppholdstillatelse/registreringsbevis (gjelder ALLE):

 1. Kopi av oppholdstillatelsen til AFS Norge

Vennligst send kopi av oppholdskortet eller registreringsbeviset til AFS Norge.

2. Personnummer

Norsk personnummer kan være nødvendig for skolen og for eventuelt å opprette bankkonto. For å søke om personnummer må man melde flytting til Norge. AFSer må møte opp personlig på nærmeste skattekontor med myndighet til å utføre ID-kontroll (se oversikt her: http://www.skatteetaten.no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Ny-i-Norge-/ ). Dette kan ikke gjøres før oppholdstillatelsen er på plass, og oppholdskort/registrering er klart. Så lenge de har med seg «Certificate from parents…» og bekreftelsen fra AFS Norge, skal det ikke være nødvendig med oppmøte eller signatur fra vertsfamilie

3. Bankkonto

Etter at personnummer er mottatt, kan AFSer opprette norsk bankkonto, om nødvendig.

4. Norsk mobilnummer

Om AFSeren skaffer seg et norsk mobilnummer ber vi dere sende det til AFS slik at vi lett kan komme i kontakt med vedkommende ved behov.

Ovenfornevnte sendes på e-post til: [email protected]