Oppholdstillatelse, personnummer og norsk mobilnummer

 

HER finner dere et skriv om oppholdstillatelse, som bør leses og medbringes til time på politistasjonen. (Oppdatert juni 2021)

 

AFSere som kommer til Norge for et utvekslingsopphold må registrere opphold i løpet av den første uken i landet.

AFS har tidligere år opplevd at politistasjonene ikke er kjent med prosedyrene rundt utstedelse av oppholdstillatelse. Dette medfører at de noen ganger spør om dokumentasjon utover det som er oppgitt på denne siden. Dersom politiet har krav om dokumentasjon eller gebyr utover det som er beskrevet her, er det fint om dere ber dem ta kontakt med UDI eller AFS.

 1. AFSere SOM KOMMER FRA LAND I EU/EØS:

AFSerne som kommer fra land i EU/EØS (inkl. Sveits) trenger ikke å søke om oppholdstillatelse, men må likevel møte på den lokale politistasjonen for å registrere seg. Det er ingen gebyrer for dette.

 1. Først må AFSer registrere seg på UDI sine nettsider, https://selfservice.udi.no/. Dette må gjøres senest en uke etter ankomst til Norge, det er også her man avtaler time på den lokale politistasjonen (mot slutten av registreringen).
 2. Deretter må de møte opp hos politiet på avtalt time, for å legitimere seg og vise frem nødvendige dokumenter.
 3. De vil så få utstedt et registreringsbevis som er gratis.

Dette må AFSeren ta med til politiet ved oppmøte på politistasjonen:

 • Gyldig pass, samt passkopi (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Fødselsattest med Apostille (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Fullmakt fra foreldre – “Certificate from parents – residence permit and social security” med Notarius Publicus stempel (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Kopi av foreldres ID/pass (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Dokumentasjon på hvem som har foreldreansvar for eleven med Apostille (dette skal AFSer ha med seg fra hjemlandet)
 • Bekreftelse fra AFS om skoleplass, forsikring og økonomisk forsørgelse (Alle vertsfamilier får dette tilsendt pr e-post)
 • Bekreftelse på opptak ved en videregående skole (Må innehentes fra skolen)

Medlemsland EU/EØS

Instruksjoner til hvordan å registrere opphold

2. AFSere SOM KOMMER FRA LAND UTENFOR EU/EØS:

Alle elever utenfra EU/EØS har søkt om og fått innvilget oppholdstillatelse før ankomst og har med papirer på dette. Etter ankomst i Norge må de registrere seg ved den lokale politistasjonen for å få oppholdskort. Timen for dette må bestilles innen en uke etter ankomst. Vennligst hjelp AFSeren med å kontakte den lokale politistasjonen for å avtale denne timen. Oppholdskortet AFSeren vil motta er i kredittkortstørrelse, og AFSeren vil måtte ha med seg dette kortet – i tillegg til pass – på alle eventuelle reiser utenfor Norge.

Når AFSer har fått innvilget oppholdstillatelse/registreringsbevis (gjelder ALLE):

 1. Kopi av oppholdstillatelsen til AFS Norge

Vennligst send kopi av oppholdskortet eller registreringsbeviset til AFS Norge.

2. Personnummer

Norsk personnummer kan være nødvendig for skolen og for eventuelt å opprette bankkonto. For å søke om personnummer må man melde flytting til Norge. AFSer må møte opp personlig på nærmeste skattekontor med myndighet til å utføre ID-kontroll (se oversikt her: http://www.skatteetaten.no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Ny-i-Norge-/ ). Dette kan ikke gjøres før oppholdstillatelsen er på plass, og oppholdskort/registrering er klart. Så lenge de har med seg «Certificate from parents…» og bekreftelsen fra AFS Norge, skal det ikke være nødvendig med oppmøte eller signatur fra vertsfamilie

3. Bankkonto

Etter at personnummer er mottatt, kan AFSer opprette norsk bankkonto, om nødvendig.

4. Norsk mobilnummer

Om AFSeren skaffer seg et norsk mobilnummer ber vi dere sende det til AFS slik at vi lett kan komme i kontakt med vedkommende ved behov.

Ovenfornevnte sendes på e-post til: [email protected]