Asia

Avreise

Info kommer

  • Avreisebrev – kommer
  • Reiseinstruks – kommer
  • Avreiseinformasjon – kommer
  • Forsinket-bagasje
Visum

Om ønskelig kan AFS administrere visumprosessen opp mot ambassade/konsulat for deltakerne. Denne ekstratjenesten koster 2000 kroner. Visumadministrasjonsavgiften er ikke refunderbar. Direkte kostnader i forbindelse med visum/ oppholdstillatelse, sending av nødvendige papirer til visumsøknaden og attestering av disse er ikke inkludert i deltakeravgiften eller visumadministrasjonsavgiften. Disse kostnadene kommer utenom. Les mer om visumkostnader i «Prisliste for visumkostnader».

For spørsmål om visum ta kontakt med Kristin ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i.

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men myndigheter og vertskoler kan ha veldig strenge krav når det gjelder vaksiner. Alle som skal til Hongkong må ta en tuberkulosetest og vaksine mot hepatitt A og B. For folkehelsinstituttets videre anbefalinger, se her.

Materiell fra vertslandet

Europa

Avreise

Info kommer

  • Avreisebrev
  • Reiseinstruks Belgia
  • Avreiseinformasjon
Visum

Utvekslingselever fra Norge trenger ikke å søke visum i Europeiske land. Det kan bli nødvendig å registrere opphold i landet. Dere vi få tilsendt informasjon dersom dette blir aktuelt.

For spørsmål om visum ta kontakt med Kristin ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men myndigheter og vertskoler kan ha veldig strenge krav når det gjelder vaksiner.

AFS anbefaler at alle, uansett hvilket land man skal til, tar hepatitt A og B vaksine. Dette er vaksiner som må tas i flere doser over tid, så her må man starte med én gang. Kontakt ditt lokale vaksinasjonskontor for råd om øvrige vaksiner til ditt vertsland. For folkehelsinstituttets anbefalinger, se her.

Materiell fra vertslandet

Latin-Amerika

Reiseinformasjon

AFS Argentina har to avreise- og hjemreisedatoer. Hvilke av avreisene man blir tildelt avhenger av når man har fått vertsfamilie og skoleplass. Datoene er som følger:

Programstart (1) 19. august 2022, (2) 23. september 2022

Programslutt (1) 19. juli 2023, (2) 16. august 2023

Visum

Om ønskelig kan AFS administrere visumprosessen opp mot ambassade/konsulat for deltakerne. Denne tjenesten koster 2000 kroner og må betales samtidig som innbetaling av garantibeløpet. Administrasjonsavgiften er ikke refunderbar. Direkte kostnader i forbindelse med visum/ oppholdstillatelse, sending av nødvendige papirer til visumsøknaden og attestering av disse er ikke inkludert i visumadministrasjonsavgiften eller deltakeravgiften. Les mer om visumkostnader i «Prisliste for visumkostnader».

For spørsmål om visum og reise ta kontakt med AFS-kontoret [email protected]

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men myndigheter og vertsskoler kan ha veldig strenge krav når det gjelder vaksiner. Det er anbefalt å ta gulfebervaksine.  AFS anbefaler at alle, uansett hvilket land man skal til, tar hepatitt A og B vaksine. Dette er vaksiner som må tas i flere doser over tid, så her må man starte med én gang. Kontakt ditt lokale vaksinasjonskontor for råd om øvrige vaksiner til ditt vertsland. For folkehelseinstituttets anbefalinger, se her.

Materiell fra vertslandet

Nord-Amerika

Avreise

På grunn av strenge regler til dokumentasjon for utvekslingsorganisasjoner i USA, kan prosessen med å bekrefte vertsfamilie og skoleplass ta lang tid. Som informert, har AFS USA derfor valgt å ha to avreisedatoer, slik at elever som ikke har fått vertsfamilie og skoleplass i tide til første avreise i august, reiser i september. Disse datoene er som følger:

Første avreise: 10. august 2022
Andre avreise: 8. september 2022

Visum og visumintervju

AFS Norge administrerer visumprosessen for de som har betalt tilleggstjenesten visumadministrasjon. Dere vil bli kontaktet med informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for å søke visum.

Alle AFSere til USA må gjennom et visumintervju på den amerikanske ambassaden i Oslo. For de AFS Norge administrerer visumprosessen for vil visumintervjuet gjennomføres i starten av juni. Dere får mer informasjon på epost så snart dato og oppmøtetidspunkt er klart.

For spørsmål om visum ta kontakt med [email protected]

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilier, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!
Les om Sondre sitt år i Las Vegas sammen med Thom og Jim.

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men de ulike skoledistriktene har veldig strenge krav når det gjelder vaksinasjoner som må være på plass før man kan få skoleplass.

Under finner dere en detaljert oversikt over hvilke vaksiner du som deltaker må ha før programstart.

Alle som skal til USA må ta en tuberkulosetest og Hepatitt A og -B vaksine. Hepatittvaksinene tar tid og går over en lengre periode, så start gjerne tidlig. BCG-vaksine er derimot ikke nødvendig.

For folkehelsinstituttets videre anbefalinger, se her.

Belo USA Travels

* Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer knyttet til dette ekstratilbudet i forbindelse med COVID-19.
Deltakere som er på AFS-program i USA vil få informasjon om Belo USA Travels gjennom AFS USA. Deltagelse på turer arrangert av Belo er et ekstratilbud, og er ikke en del av det ordinære AFS-programmet. Kostnadene i forbindelse med turene er ikke inkludert i programavgiften. AFSerne kan velge mellom ulike destinasjoner som Hawaii, New York og California. Alle turene anses som trygge av AFS. Ved spørsmål tilknyttet turene kontakt turoperatør på [email protected].

Flere avreiser

Som kommunisert tidligere er det flere avreisedatoer til USA. Dersom du ikke har fått tildelt vertsfamilie ennå, kan det bety at du blir plassert på en senere avreise. Du får bekreftet dette den 28. juli. Dato for andre avreise er satt til den 08. september.

Materiell fra vertslandet