years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Tasmania er kjent som Australias ferieøy på grunn av sin natur og fine omgivelser. Den blir oppsøkt av mange friluftsentusiaster, og det sies blant annet at Tasmania er et av stedene i verden med renest luft og vann! Tasmania er også kjent for sitt unike dyreliv, med mange naturreservat, nasjonalparker og en beskyttet kystlinje. Kanskje har du for eksempel hørt om den ikoniske tasmanske djevelen? Mange mener også at øya har en interessant historie som følge av den britiske koloniseringen på 1800-tallet.

Tasmanerne er kjent for å være hjelpsomme, imøtekommende og vennlige. Som en populær feriedestinasjon er det ingen overraskelse at Tasmania anses som trygt.

AFS har inngått et samarbeid med Tasmanias statlige organisasjon GETI for å tilby engelskspråklige utvekslingsprogrammer. GETI Tasmania er en organisasjon drevet av Tasmanias utdanningsdirektorat som deler de samme verdiene, sikkerhets- og støttekriteriene som AFS. Nå kan AFS-deltakere velge sin foretrukne skole med engelsk som undervisningsspråk i området rundt byene Hobart, Launceston og Devonport. Søknad og oppfølging går gjennom AFS og GETI Tasmania. Finn oversikt over de forskjellige skolene her:

Hobart-området:

Launceston-området

Devonport-området

 

På grunn av australsk regelverk må utvekslingselever fra Norge betale skolepenger i tillegg til deltakeravgiften. Beløpet er det samme, uavhengig av skolen, men vil ligge på cirka 100 000 NOK. Du vil få mer informasjon om eksakt beløp i løpet av søknadsprosessen.

Skolepenger dekker registreringsavgifter og undervisning, mens transport til og fra skolen, utgifter til skolemateriell og aktiviteter etter skoletid må dekkes selv. Det er mulig å få inntil 85% av skolepengene dekket av stipend gjennom Lånekassen i tillegg til vanlig støtte (på denne nettsiden finner du alt du trenger å vite om støtte fra Lånekassen).

Greit å vite

  • For å delta på programmet til Tasmania må du være mellom 16 og 18,11 år gammel ved programstart
  • Det er viktig at du kan dokumentere at du har god fysisk og psykisk helse og ikke lider av noen alvorlige sykdommer. Dersom du har eller har hatt spiseforstyrrelser, har diabetes, astma/allergi, eller andre kroniske sykdommer, trenger vi informasjon rundt dette for å kunne behandle søknaden din. I tilfeller der man har vært alvorlig fysisk eller psykisk syk eller hatt spiseforstyrrelser, er det viktig at man kan dokumentere at man er friskmeldt før utvekslingen starter.
  • Utvekslingsåret med AFS er et skoleprogram, og vi forventer at du møter opp og gjør ditt beste på skolen. Selv om vi ikke har bestemte karakterkrav, vil karakterer og anbefalingsbrev fra lærer være viktig når vi vurderer en søknad. Ofte ser vi at karakterene reflekterer motivasjon og holdning til skolearbeid, og vi forutsetter derfor at alle våre deltakere er motiverte for skolearbeidet og tar det på alvor. Man trenger ikke være en mønsterelev, men man kan heller ikke ha for stort fravær eller stryk i noen fag.
  • AFS Norge tar forbehold om endringer.

Vertsfamilie

GETI Tasmania har ansvar for vertsfamiliene. Som for alle andre AFS-programmer, støttes både vertsfamiliene og vertselevene av en døgnåpen beredskapstelefon.

Vertsfamiliene i Tasmania kan ha opp til to utvekslingselever hos seg, men hver får sitt eget rom.

Skole

Det tasmanske skoleåret går fra midten av januar til begynnelsen av desember og er delt inn i fire «terms». De videregående skolene samarbeider med er «Senior High Schools» også kalt «Colleges», som vil si 11. og 12. klasse.

Skoleuniform er ikke obligatorisk når man går 11. og 12. klasse. Skoledagen starter generelt kl. 08.30 og slutter rundt kl. 14.30 eller kl. 16.00. Det er vanligvis mellom 20 og 30 elever i en klasse. Fagene på skolene varierer avhengig av skole. Skolesystemet er ganske likt norske videregående skoler: man har både fellesfag og valgfag.

Språk

Engelsk er hovedspråket på Tasmania.