Aktivitene under er nasjonale eller regionale AFS-arrangementer som er obligatoriske for alle AFSere.

De ulike lokallagene vil i tillegg arrangere andre AFS-aktiviteter lokalt. Disse vil du få informasjon om fra lokallaget.

AFS Norge er delt i 5 regioner – alle arrangementer etter ankomstleir del 1 er regionale.

Under ser du oversikt over alle regioner:
Ankomst

Region 1 – Oslo, Romerike, Hamar, Lillehammer, Follo, Hadeland, Røros / Tynset og Østfold
Region 2 – Asker og Bærum, Telemark, Vestfold, Buskerud, Agder
Region 3 – Bergen, Haugaland, Voss, Stavanger / Sandnes, Sogn og Fjordane
Region 4 – Trondheim, Nord-Trøndelag, Kristiansund, Molde, Sunnmøre
Region 5 – Alta, Bodø, Tromsø, Harstad, Midt-Troms, Mo i Rana, Narvik, Nordreisa og Vesterålen

Ankomstleir 2

Ankomstleir del 2 blir arrangert fra 13./14. – 16. oktober 2016. Leiren blir arrangert regionalt av følgende lokallag:

Screen Shot 2016-09-08 at 4.15.04 PM
Region 1 – AFS Oslo
Region 2 – AFS Asker og Bærum
Region 3 – AFS Stavanger/Sandnes
Region 4 – AFS Trondheim
Region 5 – AFS Midt-Troms

Innkallinger
Innkalling region 1
Innkalling region 2
Innkalling region 3
Innkalling region 4

Midtårleir

Midtårsleiren arrangeres regionalt fra 27. til 29. januar 2017. Leiren blir arrangert regionalt. Innkallingene finner dere under.

AKL2NH16 region 5,2

Region 1 – AFS Follo
Region 2 – AFS Asker og Bærum
Region 3 – AFS Bergen
Region 4 – AFS Trondheim
Region 5 – AFS Tromsø

Innkallinger
Innkalling region 1
Innkalling region 2
Innkalling region 3
Innkalling region 4
Innkalling region 5

Avslutningsleir og avreise

Avslutningsleiren arrangeres regionalt fra 21./22. – 24. juni 2017.  Avreisen fra vertsfamilier blir altså 21. juni eller 22. juni, og avreisen fra Norge den 24. juni.
Mer info om avslutningsleiren og innkallinger til denne vil bli publisert når det nærmer seg.

Husk å sende inn reiseregning med alle kvitteringer vedlagt innen 30 dager! Reise til og fra leirsted vil dekkes dersom billigste reisealternativ er benyttet. Refusjonsskjema finner du under nyttige dokumenter.

Innkallinger
Innkalling region 1
Innkalling region 2
Innkalling region 3
Innkalling region 4
Innkalling region 5