Skolebesøk

Etter hvert skolebesøk skal dette skjemaet fylles ut og et eller flere bilder skal lastes opp på skolearrangementet på Workplace for at du skal motta poeng.

    Dersom du gjennomførte flere aktiviteter krever dette dokumentasjonsbilder av alle aktivitetene.
  • Dette gir oss et innblikk i hvor mange elever som har fått vite om AFS
  • Max. file size: 117 MB.
    Vi vil gjerne motta informasjon om de som er interesserte i å vite mer om AFS etter et skolebesøk. Interesseskjemamalen ligger inne på arrangementet på Workplace.